Personal

Ledning

Rektor Ellinor Hellman
Biträdande rektor Heidi Björstäkt
Vicerektor på Rektorsgränden Pia af Hällström
Vicerektor på Esboviksvägen Susanna Schubert

Ledningsgrupp

Ellinor Hellman (rektor), Heidi Björstäkt (biträdande rektor), Pia af Hällström (vicerektor Rektorsgränden), Susanna Schubert (vicerektor Esboviksvägen) tillsammans med teamledarna Carina Leppävuori, Markus Malmén, Yvonne Silvander, Tina Simons och Carina Söderlund.

Personal åk 1-9

Klasslärare

1A Carina Söderlund
1B Anette Hyöty
1C Maria Lang
2A Cassandra Lindholm
2B Monika Nyman
2C Anna Lindroos
3A Emilia Höglund
3B Marie Boström
3C Denice Jering
4A Camilla Henriksén
4B Ann-Sofi Högnäs-Pöntinen
4C Katarina Löfhjelm-Bergström
5A Lena Gärkman
5B Anne Rosenqvist
5C Carola Malmsten-Kevin
6A Paula Björses
6B Martin Kevin
6C Bianca Winterbäck

Timlärare och ämneslärare på åk 1-6

Buchert Charlotta, ortodox religion

Fagerholm Birgitta, svenska som andraspråk (S2)

Hartwall Per, gymnastik och slöjd 

af Hällström Pia, resurslärare

Jansson Hanna, finska

Kinnula Andreas, slöjd

Nieminen Outi, spanska

Pitkäniem Marko, katolsk religion 

Päivänsalo Sofie, musik

Sandqvist-Helkiö Annika, finska

Saxberg Irene, resurslärare

Åberg-Hildén Maj, slöjd

Speciallärare

Furu Marica (åk 7-9)

Leppävuori Carina (åk 1-6)

Silvander Yvonne (åk 1-6)

Sjöström Jenny (åk 7-9)

Skolgångsbiträden åk 1-6

Forsman Kajsa

Ryynänen Charlotta

Rönnberg Mia

Wagner Caroline

Wallén Claudia

Westberg Leena

Wentzel Linn

Johansson Katrine

Eftisledare

Edelmann Titti

Grönberg Joachim

Heikkinen Malena

Ivanoff Martin

Johansson Katrine

Wallén Claudia, ledande eftisledare

Wentzel Linn

Medfostrare på Rektorsgränden

Lindertz Rolf

Mattsson Frej

Silfverberg Marit

Tapola Monica

Ämneslärare åk 7-9

Backman Jannika, engelska

Buchert Charlotta, ortodox religion

Dang Kathy, engelska

Donner Henrica, matematik

Fagerholm Birgitta, S2

Hanhinen-Skog Jenni, finska

Hedvik Johanna, matematik

Heikel Maj-Len, elevhandledning

Holmberg Jens, gymnastik och hälsokunskap

Höglund Emilia, gymnastik

Jansson Hanna, finska

Johansson Evalotta, biologi och geografi

Karlsson Gun-Britt, samhällslära

Kinnula Andreas, slöjd (teknisk)

Korn Patrik, fysik, kemi och biologi

Liljeberg Bodil, franska

Lindahl Sofia, biologi och geografi

Malmén Markus, modersmål och litteratur

Nieminen Outi, spanska och finska

Persson Kenneth, religion och historia

Pitkäniemi Marko, katolsk religion

Päivänsalo Sofie, musik

Rydgren Ann Charlotte, fysik och kemi

Sandelin Kasper, historia

Schubert Susanna, huslig ekonomi

Silvennoinen Anne, tyska och finska

Simons Tina, modersmål och litteratur, samt engelska

Strömberg Charlotta, modersmål och litteratur, samt engelska

Suhonen Klaus, gymnastik

Söderlund Ilkka, matematik och fysik

Valo Senja, bildkonst

Åberg-Hildén Maj, slöjd (textil-) och huslig ekonomi

Skolgångsbiträden åk 7-9

Enoksson Johan

Mattsson Niklas

Pehrsson Laetizia

Vincent Weckström