Personal

Läsåret 2021-22

(23.6.2021)

Ledning

Rektor Ellinor Hellman
Biträdande rektor Heidi Björstäkt
Platsansvarigpå Rektorsgränden Pia af Hällström
Platsansvarig på Esboviksvägen Jenni Hanhinen-Skog

Ledningsgrupp

Ellinor Hellman (rektor), Heidi Björstäkt (biträdande rektor), Pia af Hällström (platsansvarig Rektorsgränden), Jenni Hanhinen-Skog (platsansvarig Esboviksvägen) tillsammans med teamledarna Maj-Len Heikel, Carina Leppävuori, Anna Lindroos, Yvonne Silvander och Tina Simons.

Personal åk 1-9

Klasslärare

1A Anette Åkerlund

1B Marie Boström

1C Monika Nyman

2A Anna Lindroos

2B Katarina Löfhjelm-Bergström

2C Johanna Heidemann-Poynton

2D Denice Jering

3A Carina Söderlund

3B Maria Lang

4A Emilia Höglund

4B Carola Malmsten- Kevin

4C Iliana Gädda

5A Ville Arponen

5B Anne Rosenqvist

5C Martin Kevin

6A Camilla Henriksén

6B Paula Johansson

6C Bianca Winterbäck

Timlärare och ämneslärare på åk 1-6

Buchert Charlotta, ortodox religion

Donner Oleg, bildkonst åk 6

Fagerholm Birgitta, svenska som andraspråk (S2)

Hanhinen-Skog Jenni, resurs i finska åk 6

Hartwall Per, gymnastik och slöjd 

af Hällström Pia, resurslärare

Kinnula Andreas, slöjd

Pitkäniemi Marko, katolsk religion 

Päivänsalo Sofie, musik

Jessica Peltola Annika, finska

Strömgård Ida-Lotta, spanska

Åberg-Hildén Maj, slöjd

Speciallärare

Furu Marica (åk 7-9)

Leppävuori Carina (åk 1-6)

Silvander Yvonne (åk 1-6)

Sjöström Jenny (åk 7-9)

Skolgångsbiträden åk 1-6

Ahlstrand-Gezen Johanna

Ahtola Fredrik

Edelmann Titti

Ryynänen Charlotta

Rönnberg Mia

Wagner Ninna

Westberg Leena

Weckström Vincent

Eftisledare

Ahlstrand-Gezen Johanna

Ahtola Fredrik

Edelmann Titti

Grönberg Joachim

Ruusuvaara Krista

Weckström Vincent

Rekrytering  av två ledare pågår

Ämneslärare åk 7-9

Backman Jannika, engelska

Cordeiro Jannie, kemi och biologi

Dang Kathy, engelska

Donner Henrica, matematik

Donner Oleg, bildkonst

Fagerholm Birgitta, S2

Hanhinen-Skog Jenni, finska (platsansvarig på Esboviksvägen)

Heikel Maj-Len, elevhandledning

Holmberg Jens, hälsokunskap och gymnastik

Johansson Evalotta, biologi och geografi

Kinnula Andreas, slöjd (teknisk)

Korn Patrik, kemi och biologi

Lindahl Sofia, biologi och geografi

Makarova Elena, matematik och fysik

Martens von Helene, spanska

Martin-Hellberg Ida, modersmål och litteratur

Meinander-del Castillas Carita, fysik och matematik

Pehrsson Laetizia, resurslärare

Peltola Jessica, finska

Persson Kenneth, religion och historia

Pitkäniemi Marko, katolsk religion

Päivänsalo Sofie, musik

Roberts Johanna, finska, franska och huslig ekonomi

Sandelin Kasper, historia och livsåskådning

Savasti Henri, samhällslära

Schildt Vincent, matematik åtm. period 1

Schubert Susanna, huslig ekonomi

Silvennoinen Anne, tyska och finska

Simons Tina, modersmål och litteratur, samt engelska

Strengell Heidi, modersmål och litteratur

Strömgård Ida-Lotta, spanska

Suhonen Klaus, gymnastik och URHEA

Tillander Tessy, huslig ekonomi

Åberg-Hildén Maj, slöjd och huslig ekonomi

Timlärare i hälsokunskap och gymnastik (öppet)

Skolgångsbiträden åk 7-9

Forsman Niclas

Savander Daniela

Ett skolgångsbiträden rekryteras