Timfördelningen

Timfördelning i Storängens skola

Timfördelningen är i stort sett densamma i alla svenska skolor i Esbo. Timfördelningen för Storängens skola hittas nedan i bilagan. Timfördelningen är uppdaterad för vår skola den 9.6.2020 och gäller fr.o.m.  augusti 2020.

Periodiseringen åk 7-9

Periodiseringen görs upp läsårsvis. Ämnen med flera årsveckotimmar (större omfattning), läses ofta i alla perioder, medan ämnen med färre årsveckotimmar läses under färre perioder. Lärokursen i flera ämnen avslutas ofta tidigare än på våren åk 9, varför det lönar sig att arbeta i tid. Ämneslärarna informerar om när ämnena läses samt om omfattningen för varje läsår.

Grundskolans kurs i historia avslutas efter åk 8 då avgångsvitsordet i ämnet ges på läsårsbetyget.

Konst- och färdighetsämnena (förutom gymnastik) slutar som gemensamma ämnen obligatoriska för alla efter åk 7. Bland dessa ämnen väljs sammanlagt 5 årsveckotimmar som s.k. tillvalsämnen (valfria konst- och färdighetsämnen) för åk 8-9.