Timfördelningen

Timfördelning i Esbos svenska skolor

Timfördelningen åk 1-9, se nedan i bilagan. Timfördelningen gäller fr.o.m. 1.8.2019.

Periodiseringen åk 7-9

Periodiseringen görs upp läsårsvis. Ämnen med flera årsveckotimmar, större omfattning, läses ofta i alla perioder, medan ämnen med färre årsveckotimmar läses under färre perioder. Lärokursen i flera ämnen avslutas därför tidigare än på våren åk 9, varför det lönar sig att arbeta i tid. Ämneslärarna informerar om när ämnena läses samt om omfattningen för varje läsår.

Grundskolans kurs i historia avslutas efter åk 8 då avgångsvitsordet i ämnet ges på läsårsbetyget.

Konst- och färdighetsämnena (förutom gymnastik) slutar som gemensamma ämnen obligatoriska för alla efter åk 7. Ämnena kan väljas som s.k. tillvalsämnen (valfria ämnen) för åk 8-9.