Trivsel- och ordningsregler

Ordningsregler (pdf, 174 Kt)

Trivselreglerna är framtagna av elevrådet och elevkårens styrelse.