Suomeksi

Storängens skola toimii kahdessa osoitteessa. Rehtorinkujan koulutalo, vuosiluokat 1-6, valmistui maaliskuussa 2012. Rakennuksessa toimii päiväkoti, esikoulu, vuosiluokat 1-6 sekä iltapäivätoiminta.

Myös vuosiluokilla 7-9 on opetustiloja Rehtorinkujalla. Kuudennen luokan jälkeen oppilaat jatkavat ylemmille luokille Espoonlahdentiellä. Storängens skolassa käytämme tiloista nimityksiä Rektorsgränden (Rehtorinkuja) ja Esboviksvägen (Espoonlahdentie).

Storängens skolan oppilasmäärä on noin 690. Vuosiluokilla 1-6 on noin 380 oppilaista jaettuna 19 luokkaryhmään, vuosiluokilla 7-9 noin 310 oppilaista jaettuna 17 luokkaryhmään. Koulussa on töissä lähemmäs 80 henkilöä.

Storängens skola haluaa sytyttää kiinnostuksen oppimista kohtaan sekä antaa kaikille oppilaille hyvät perustaidot. Oppilaidemme tulee paitsi pärjätä koulumaailmassa myös oppia kohtamaan tulevaisuuden haasteet ja vaatimukset. Me haluamme kehittää oppilaiden yhteistyökykyä, omaa ajattelua, luovuutta sekä ilmaisukykyä. Opetuksemme ja kasvatuksemme perustuvat positiiviseen ihmisnäkemykseen. Työskentelemme jatkuvuuden puolesta aina esikoulusta ja alkuopetuksesta perusopetuksen viimeiseen luokaan asti. Jotta oppilaille voisi kehittyä terve itsetunto ja harmoninen persoonallisuus on sekä koulun että kodin tuettava heitä.

Oppilailla on oikeus turvalliseen ympäristöön, jossa he voivat kehittyä sosiaalisiksi ja empaattisiksi yksilöiksi. Ruotsin kieli ja suomenruotsalainen kulttuuri näkyvät kaikessa koulun toiminnassa.

Henkilökunnan vahva ja monipuolinen osaaminen, osallistuvat oppilaat sekä hyvä yhteistyö huoltajien kanssa muodostavat perustan Storängens skolan kehitykselle. Viestintätaidot eivät ole koskaan aikaisemmin olleet yhtä tarpeellisia kuin nykyään ja kaikki lasten kanssa tekemisissä olevat aikuiset ovat hyvän viestinnän ja yhteistyön malleja.