Aktuell information

Höstterminen 2018

På torsdag morgon 9.8 öppnar skolan dörrarna kl 9.00 och välkomnar nya och gamla elever till ett nytt läsår. Alla elever samlas först i sina klasser, varefter det blir gemensam samling kl 9.30. Den är också öppen för de föräldrar som vill/ har möjlighet att delta.

Läsårets scheman kommer också att öppnas i Wilma inom denna vecka. Den första skoldagen (torsdag 9.8) är mellan kl 9-13, varefter dagarna hålls enligt schemat.

Eftis fungerar genast från första dagen så att ledarna tar med eleverna direkt från klassen vid skoldagens slut.

Boka också in skolans första föräldramöte, onsdag 22.8 kl 18!