Elevkåren

Elevrådet

Varje klass väljer 2 representanter till skolans elevråd. Elevrådet är indelat i trivselråd och miljöråd. Elevråden sammanträder regelbundet och behandlar olika typer av frågor så som trivsel, ordning, evenemang mm. Elevråden fungerar som en länk mellan klasserna och lärarkollegiet. Innan varje elevråd hålls det klassråd i alla klasser.

Representant för personalen är Ida Ala-Heikkilä.