Information till hemmen

Skolan hoppas på stöd och förståelse i hemmen, till fromma för det gemensamma arbetet med fostran och undervisning. I frågor som rör barnets skolgång bör i första hand klassläraren kontaktas. Det är viktigt att ta kontakt och diskutera i tid

 • att eleverna om möjligt inte startar så tidigt till skolan om morgnarna att de får vänta onödigt länge på skolgården innan lektionerna börjar
 • att alla plagg är märkta
 • att eleverna skall ha särskilda inneskor eller tofflor
 • att eleverna är ändamålsenligt klädda de dagar de har gymnastik samt att de har handduk med sig och  tvättar sig efter gymnastiklektionen
 • att eleverna i åk 1 - 2 INTE cyklar till skolan och från skolan förutom om de följs av en vuxen
 • att alla cyklande elever använder cykelhjälm

Tänk på att

 • tillräckligt med sömn är viktigt för barnet
 • hemuppgifterna är en del av skolarbetet
 • föräldrarnas stöd och intresse är till ovärderlig hjälp i skolarbetet
 • ett gott uppförande lär vi oss redan i hemmet
 • det är bra med högläsning för barn. Utnyttja skolans bibliotek och det lokala biblioteket.

För allas trivsel och säkerhet gäller dessutom följande trivselregler i skolan

 1. I vår skola visar vi respekt och hänsyn till alla i skolan.

 2. Vi mobbar inte eller använder våld.

 3. Vi lyssnar på alla vuxna i skolan.

 4. Vi använder ett vårdat språk.

 5. Vi ger arbets- och matro under lektionerna och måltider

 6. Vi respekterar lektionstiderna och blir inte och söla i korridorerna eller på skolgården

 7. Vi avlägsnar oss inte från skolans område utan en lärares lov under skoldagen.

 8. Vi använde inte cykel eller kickboard på skolgården. Men, när vi cyklar och åker kickboard till och från skolan, använder vi hjälm.

 9. Vi rör oss lugnt i skolbyggnaden, tar hand om skolans saker och städar efter oss. Vi förstör inte varandras eller skolans egendom.

 10. Vi använder telefon enligt klassens överenskommelse.  Telefonerna används inte under rasten.

Hemmets läroplan

Det som står ovan och mycket annat är en del av det som vi har sammanställt som hemmets läroplan. Den går under namnet "Vi bryr oss". Läs hemmets läroplan här. Den hjälper dig och oss i att skapa bästa möjliga lärmiljö för ditt barn.

Föräldraföreningens stöd är också ovärderligt i arbetet med att skapa en god skola för ditt barn.

Bekanta er även gärna med Hem och skola. Läs om hur du som förälder kan förebygga rökning: Tips för föräldrar.

Försäkringar

Stadens försäkring för skolelever gäller vid olycksfall som skett i skolan eller på skolvägen. Läs mer om hur olycksfallsförsäkringen fungerar!