Direktionen för Vindängens skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Direktionens mötesprotokoll
 

Direktionen för Vindängens skola 2.6.2017

Protokoll för direktionsmötet 11.9.2017

Protokoll för direktionsmötet 19.3.2018 (pdf, 493 Kt)

Protokoll för direktionsmötet 24.9.2018 (pdf, 89 Kt) 

Protokoll för direktionsmöte 10.5.2019 (pdf, 68 Kt)

Protokoll för direktionsmöte 11.9.2019 (pdf, 1563 Kt)


Medlemmar i direktionen 2017-2021


Ordförande                            Ida Andersson                                   
ersättare                                Mia Elg                       

Viceordförande                     Hanna Gustafsson                              
ersättare                               Mikael Kämpe                              

Medlem                                Wilhelm Barner-Rasmussen        
ersättare                               Niklas Tötterman                              

Sekreterare                          Pamela Böhme    

Personalens repr.                 Simon Haglund            
ersättare                               Elin Bäck                       

Övrig personalens repr        Catharina Roterman                             
ersättare                                                          

Här kan du läsa mera om Vindängens strategi.