Direktionen för Vindängens skola

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.


Medlemmar i direktionen 2017-2021


Ordförande                            Ida Andersson                                   
ersättare                                Mia Elg                       

Viceordförande                     Hanna Gustafsson                              
ersättare                               Mikael Kämpe                              

Medlem                                Wilhelm Barner-Rasmussen        
ersättare                                              

Sekreterare                          Pamela Böhme    

Personalens repr.                 Simon Haglund            
ersättare                               Annika Skogster                   

Övrig personalens repr        Catharina Roterman                             
ersättare                                                          

Här kan du läsa mera om Vindängens strategi.