Föräldraföreningen

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN VID VINDÄNGENS SKOLA

Föräldraföreningen stöder och främjar kontakten mellan hem och skola, samlar medel för olika aktiviteter och upprätthåller klubbar. Föreningen vill med sin verksamhet höja trivseln för skolbarnen och underlätta lärarnas arbete.

Besök hemsidan för mera information http://vindangen.hemochskola.fi/kontaktaoss/.

KLASSFÖRÄLDRAR

Det finns gemensamt valda klassföräldrar i varje klass. Dessa fungerar som kontaktpersoner till de övriga föräldrarna samt till föräldraföreningens styrelse.