Läroplanen

Undervisningen i Vindängens skola går enligt Esbo stads läroplan för den grundläggande utbildningen som baserar sig på Utbildningsstyrelsens fastslagna läroplan i åk 1-9.

Här finns info om läroplanen som trädde i kraft hösten 2016: Läroplansinfo 2016 (pdf, 48 Kt)

Läs om läsårsplanen för 2017-2018 (doc, 983 Kt) samt om Vindängens skolas språkstrategi 2017 (doc, 124 Kt)

Här finns även info om Jämnställdhets- och likabehandlingsplanen (docx, 52 Kt).

Här finns information om lägerskolan, som sker på årskurs 6: Instruktioner för lägerskolan och Understöd för lägerskola.