Elevvården

Den nya elevvårdslagen trädde i kraft 1.8.2014. Elevvården i Vindängens skola styrs av en gemensam ledningsgrupp för elevvården i hela Svenska bildningstjänster. 
 
I vår skola har vi en Elevhälsogrupp med tyngdpunkt på det förebyggande arbetet i skolan. Gruppens viktigaste uppgift är att främja välbefinnandet och säkerheten i läroanstalten och utveckla övrig generellt inriktad elevhälsa. Vidare ansvarar gruppen för skolans elevhälsoplan. Gruppen leds av skolans rektor och möts ca 1 gång i månaden.
 
Till elevhälsogruppen hör skolans rektor Pamela Böhme, skolpsykolog (rekryteras) , skolhälsovårdare Teresa Lybeck,  speciallärare Annika Floman-von Bonsdorff, skolkurator Sonja Widenius samt skolgångsbiträde Karin Mattso.
 
Skolpsykologen arbetar med elever, deras familjer och lärare för att skapa goda förutsättningar för elevernas välmående och inlärning i skolorna. Skolpsykologen fungerar som rådgivare för lärare och föräldrar i frågor som berör barns utveckling och inlärning. Skolpsykologen kan även stöda elever och familjer i olika krissituationer.
 
Målet med kuratorns arbete är att främja elevernas psykosociala välmående och helhetsutveckling. Elevhälsogruppen samarbetar med representanter för elever, vårdnadshavare, lärare och skolans övriga personal genom att bjuda in dem på möten. Regelbundna elevhälsomöten hålls måndagar kl. 14.15-15.15 (1 gång i månaden).
 
Elevhälsogruppen, liksom hela lärarkåren, har tystnadsplikt. Elevhälsogruppen svarar gärna på frågor, ta kontakt! 
 

Försäkringar

Stadens försäkring för skolelever gäller vid olycksfall som skett i skolan eller på skolvägen. Läs mer om hur olycksfallsförsäkringen fungerar!