Skolhälsovården

Skolhälsovården är lagstadgad och avgiftsfri och handhas av social- och hälsovårdscentralen. Skolans hälsovårdare ger också mera information.

Varje elev i grundskolan har rätt till gratis tandvård. Läs mera om det på stadens hemsidor.
 
Skolpsykolog
Elisabeth Dahla
elisabeth.dahla@esbo.fi
tfn +358 (0)468772687
Psykologen är på plats i skolan tisdagar och fredagar, men nås per telefon och e-post måndag till fredag.

Skolhälsovårdare
Lotta Sundqvist
lotta.sundqvist@esbo.fi
tfn +358 (0)406394247
Skolhälsovårdaren är på plats i skolan torsdagar och fredagar, men nås per telefon och e-post måndag till fredag.

Skolkurator
Sonja Widenius 
e-post: sonja.widenius@esbo.fi
tfn +358 (0)50 539 0938
Skolkuratorn är på plats i skolan måndagar kl. 9.00 - 15.45 och vid behov fredagar, men nås per telefon och e-post måndag till fredag.

Skolläkare
Heidi Granat
Kontakt via skolhälsovårdaren
 

Här kan ni läsa Esbo stads information om huvudlöss.