Skolhälsovården

Skolhälsovården är lagstadgad och avgiftsfri och handhas av social- och hälsovårdscentralen. Skolans hälsovårdare ger också mera information.

Varje elev i grundskolan har rätt till gratis tandvård. Läs mera om det på stadens hemsidor.
 
Skolpsykolog
Selja Kinnunen är på plats i skolan onsdag och fredag kl. 9.00-12.00 men nås per telefon och e-post måndag till fredag.
e-post: selja.kinnunen@esbo.fi
tfn +358 (0)40 486 6071

Skolhälsovårdare
Teresa Lybeck är på plats i skolan tisdagar och fredagar.
tfn +358 (0)43 824 8913
 
Skolkurator
Sonja Widenius är på plats i skolan måndagar kl. 9.00 - 15.45 och vid behov fredagar, men nås per telefon och e-post måndag till fredag.
tfn +358 (0)50 539 0938

Skolläkare
Sofia Eriksson, kontakt via skolhälsovårdaren
 

Här kan ni läsa Esbo stads information om huvudlöss.