Skolhälsovården

Hälsovård

Innan ditt barn börjar sin skolgång skickar rådgivningsbyrån ditt barns hälsojournal till skolhälsovårdaren. Stadens hälsovårdare och läkare sköter skolornas hälsovård. Skolhälsovården innefattar årliga hälsoundersökningar varav undersökningarna i första, femte och åttonde årskursen är omfattande. Hälsovårdaren och läkaren gör tillsammans den omfattande hälsoundersökningen.  Hälsovårdaren, läkaren eller klassläraren/klassföreståndaren kan vid behov ta initiativ till att en elev undersöks av specialläkare, psykolog, terapeut eller andra sakkunniga. Egentlig sjukvård hör inte till skol­hälsovården, som dock ger första hjälp vid olycksfall eller vid akut sjukdomsfall.  

Skolhälsovårdens sidor

Mun- och tandvård

Elever i årskurserna 1-6 får avgiftsfri tandvård vid den tandklinik som ligger närmast skolan eller hemmet. Eleverna blir kallade till en un­dersökning, vid vilken tandvårdspersonalen bestämmer intervallerna för elevens framtida besök och vård. I samband med undersökningen tar tandvårdspersonalen också ställning till behovet av tandreglering. Det är möjligt för eleven att få tandreglering men i begränsad omfattning. Eleven kan också vid behov får akut första hjälp vid den egna tandkliniken.  Under vardagskvällar och helger kan alla esbobor vända sig till munhälsovårdens jourmottagning vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Du kan boka tid till jourmottagningen genom att  ringa tfn 09 3104 9999.