Skolkuratorer

Skolkuratorn arbetar för att främja och utveckla trivsel och trygghet inom hela skolsamfundet. Målsättningen med skolkuratorsarbetet är att stöda elevers och studerandes sociala välbefinnande och positiva helhetsutveckling och förhindrar utslagning. Arbetet sker på individ-, grupp- och skolnivå. Förutom samtal med elever/studerande samarbetar kuratorn med hemmen, skolans personal och med myndigheter och instanser utanför skolan.

I t. ex. följande ärenden kan man kontakta kuratorn:

  • frågor som gäller barns och ungdomars uppväxt och utveckling
  • förändringar i livssituationen
  • om skolarbetet/studierna upplevs för krävande
  • upprepad eller olovlig frånvaro
  • oro för missbruk
  • svårigheter med sociala relationer
  • trötthet eller nedstämdhet
  • övriga problem och krissituationer

Kuratorstjänster erbjuds både inom den grundläggande utbildningen och i gymnasiet. Svenska bildningstjänster erbjuder skolpsykolog- och skolkuratorstjänster även i Solvalla idrottsinstitut och Axxells Överbyenhet.

Skolkuratorer, kontaktuppgifter

Svenska bildningstjänster
PB 32, 02070 Esbo stad
E-post adresser: fornamn.efternamn@espoo.fi

Gunilla Biström (Mattlidens gymnasium, Prakticums merkonomutbildning i Esbo, Solvalla idrottsinstitut, Axxells enhet i Esbo) tfn 050 570 5830 må-fre 8-16

Anette Karlsson (Lagstads skola, Rödskogs skola, Bemböle skola, Karamalmens skola, Boställsskolan) tfn 046 877 2101 må-fre 8-16

Elin Liukkunen (Storängens skola, Kungsgårdsskolan) tfn 050 527 5289 må-fre 8-16

Johanna Orlo (Mattlidens gymnasium) tfn 040 636 8026 må-fre 8-16

Sonja Widenius (Finno skola, Vindängens skola, Smedsby skola) tfn 050 539 0938 må-to 8-16

Johanna Öhman-Helle (Ansvarig skolkurator, Mattlidens skola) tfn 043 826 7144 må-to 8-16

Då du kontaktar skolkurator eller skolpsykolog rekommenderar vi att du gör det per telefon eller e-post, helst inte via WILMA. Om mottagaren inte är anträffbar får du ett meddelande om det, både per telefon och e-post, men på Wilma finns ingen sådan funktion.  Detta kan orsaka att meddelandet blir liggande och kontakt inte fås inom de i lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, § 19, utsatta tidsgränserna.