Skolkuratorer

Skolkuratorn arbetar för att främja och utveckla trivsel och trygghet inom hela skolsamfundet. Målsättningen med skolkuratorsarbetet är att stöda elevers och studerandes sociala välbefinnande och positiva helhetsutveckling och förhindrar utslagning. Arbetet sker på individ-, grupp- och skolnivå. Förutom samtal med elever/studerande samarbetar kuratorn med hemmen, skolans personal och med myndigheter och instanser utanför skolan.

I t. ex. följande ärenden kan man kontakta kuratorn:

  • frågor som gäller barns och ungdomars uppväxt och utveckling
  • förändringar i livssituationen
  • om skolarbetet/studierna upplevs för krävande
  • upprepad eller olovlig frånvaro
  • oro för missbruk
  • svårigheter med sociala relationer
  • trötthet eller nedstämdhet
  • övriga problem och krissituationer

Kuratorstjänster erbjuds både inom den grundläggande utbildningen och i gymnasiet. Svenska bildningstjänster erbjuder skolpsykolog- och skolkuratorstjänster även i Solvalla idrottsinstitut och Axxells Överbyenhet.

Skolkuratorer, kontaktuppgifter

Svenska bildningstjänster
PB 32, 02070 Esbo stad
E-post adresser: fornamn.efternamn@espoo.fi

Gunilla Biström (Mattlidens gymnasium, Prakticums merkonomutbildning i Esbo och Solvalla idrottsinstitut) 050 570 5830

Anette Karlsson (Lagstads skola, Rödskogs skola, Bemböle skola) 046 877 2101

Elin Liukkunen (Storängens skola, Kungsgårdsskolan) 050 527 5289

Maria Työlahti (läsåret 2018-2019) (Karamalmens skola, Boställsskolan) 040 570 6901

Sonja Widenius (Finno skola, Vindängens skola och Smedsby skola) 050 539 0938

Johanna Öhman-Helle (Ansvarig skolkurator, Mattlidens skola) 043 826 7144

Då du kontaktar skolkurator eller skolpsykolog rekommenderar vi att du gör det per telefon eller e-post, helst inte via WILMA. Om mottagaren inte är anträffbar får du ett meddelande om det, både per telefon och e-post, men på Wilma finns ingen sådan funktion.  Detta kan orsaka att meddelandet blir liggande och kontakt inte fås inom de i lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, § 19, utsatta tidsgränserna.