Skolpsykologer

Skolpsykologens arbete är inriktat på att stödja förskolbarnens och skolelevernas psykiska utveckling och välmående. Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet i förskolor och de lägre årskurserna.

Till skolpsykologens uppgifter hör att stöda och ge konsultation till elever, deras familjer och skolans personal samt göra utredningar och ge utlåtanden som gäller elevens skolgång, inlärning och utveckling. Skolpsykologen hjälper elever med olika svårigheter och arbetar bland annat för att inlärningssvårigheter skall upptäckas och kunna avhjälpas i god tid. Skolpsykologens tjänster är avgiftsfria och bygger på ett samarbete med vårdnadshavarna.

Svenska bildningstjänster erbjuder skolpsykolog- och skolkuratorstjänster även i Solvalla idrottsinstitut och Axxells Överbyenhet.

Skolpsykologer, kontaktuppgifter


Svenska bildningstjänster
PB 32, 02070 Esbo stad
E-post adresser: fornamn.efternamn@espoo.fi

Elisabeth (Ia) Dahla (Vindängens skola, Kungsgårdsskolan, Boställsskolan) tfn 046 877 2687 ti-to 8-16, fre 8-12

Joakim Jäntti (Ledande skolpsykolog, Karamalmens skola, Bemböle skola, Rödskogs skola, Solvalla idrottsinstitut, Axxells enhet i Esbo) tfn 050 468 3410 må-fre 8-16

Lotta Myllys (Lagstads skola) tfn 040 639 4641 må-fre 8-16

Julia Nummenmaa (Karamalmens skola, Mattlidens gymnasium, Prakticums merkonomutbildning i Esbo) tfn 040 636 8038, må-fre 8-15

Matilda Thors (Mattlidens skola) tfn 040 639 4389, må, ti, to 8-16

Heidi Storgårds (Finno skola, Smedsby skola) tfn 046 877 3275 må-fre 8-15

Noora Julin (Storängens skola) tfn 040 639 4099 må-fre 8-16

Då du kontaktar skolkurator eller skolpsykolog rekommenderar vi att du gör det per telefon eller e-post, helst inte via WILMA. Om mottagaren inte är anträffbar får du ett meddelande om det, både per telefon och e-post, men på Wilma finns ingen sådan funktion.  Detta kan orsaka att meddelandet blir liggande och kontakt inte fås inom de i lagen om elev- och studerandevård 1287/2013, § 19, utsatta tidsgränserna.