Finno resurscentrum

Finno Resurscentrum stöder personal inom svensk småbarnspedagogik och utbildning i Esbo med fortbildning, infotek och konsultativ verksamhet.

I resurscentret finns facklitteratur och övrigt material för utlåning. Resurscentret ordnar under läsåret informations- och diskussionstillfällen för personalen i skolorna och inom småbarnspedagogik.

Uppdrag

Du som arbetar inom småbarnspedagogik och utbildning i Esbo kan beställa uppdrag, såsom konsultationer eller fortbildningar, av Finno Resurscentrum.

Vem kan beställa?

Daghemmens personal kontaktar resurscentret via föreståndaren. Skolornas personal kontaktar resurscentret via sin elevvårdsgrupp.