Familjeskola

Finno familjeskola är en av Finno resurscentrums verksamhetsformer. Finno familjeskola bygger på programmet "Pre-shool Overactivity Programme" som utarbetats vid University of Glasgow, Departement of Child and Adolescent Psychiatry av barnpsykiaterna Seija Sandberg och Joanne Barton.

Familjeskola ordnas för 3-6 åriga barns familjer där barnen ställer större krav än vanligt på föräldrarna som fostrare och där föräldrarna vill ha råd och stöd för fostran av barnet. Personal från barnets daghem deltar som assistent i barngruppen.

Tidtabell

1. Mini-familjeskola

Ansvarsperson:
Plats: daghemmet
Deltagare: 4-6 personer från samma daghem
Tid: onsdagar kl. 12-13, sammanlagt 8 gånger enligt behov
Familjeskolans uppgifter/läxor görs 20-30min 3ggr/vecka

2. Finno resurscentrums familjeskola

Föräldragruppens ansvarsperson:
Personalens handledare:
Föräldrarna sammankommer i Röda huset måndag förmiddag kl.9-12, sammanlagt 10 gånger
Tid: ordnas då det finns fyra intresserade familjer
Personalen jobbar med Familjeskolan på torsdagar

Personalen arbetar enligt följande:

 • uppgifter/läxor på daghemmet ca 20 min varje dag
 • speciella uppgifter t.ex. torsdag förmiddagar ca 30-40 min
 • sammankommer i Röda huset t.ex. torsdagar kl.13-16
   

Familjeskolans målsättning

Familjeskolans målsättning är att

 • stärka föräldrarnas roll som fostrare.
 • utveckla växelverkan mellan föräldrarna och barnet i en positiv riktning
 • förebygga att eventuella beteendestörningar uppstår under barnets uppväxt
 • utveckla barnets förmåga att planera och strukturera sin verksamhet
 • ge barnet en lyckad erfarenhet av verksamheten i grupp
 • stöda och handleda personalen i syfte att finna nya tillvägagångssätt i fostran av barnet


Familjeskolan i praktiken

Familjeskolan pågår torsdagar, en gång per vecka under 10 veckors tid. I familjeskolan verkar samtidigt en föräldragrupp och en barngrupp. I en familjeskola kan 4 - 5 familjer delta. Måltider anordnas inte av familjeskolan, familjerna har med sig sitt eget mellanmål.

Föräldragruppens veckovisa program består av

 • en teoridel
 • diskussioner
 • hemuppgifter

I barngruppen övar barnen med lekens hjälp bl.a.

 • koncentration
 • uthållighet
 • att ta hänsyn till andra
 • att fungera enligt överenskomna regler

Varje barn i gruppen har en assistent. Den kontinuerliga strukturen i verksamheten inger trygghet.  Barngruppen videofilmas och de bandade situationerna kan man se på i föräldragruppen.

Centrala teman i föräldragruppens teoridel

 • Vad är överaktivitet?
 • Att förstå barnets beteende
 • Växelverkan med barnet
 • Varifrån ta krafter till att vara förälder
 • Förstärkning av ett positivt beteende
 • Användning av belöning
 • Att sätta gränser
 • Att använda time out
 • Beteende utanför hemmet
 • Framtiden
   

Förfrågningar

Katarina Oksanen

fornamn.efternamn@esbo.fi
043-8253703