Infotek

Personalen har möjlighet att låna specialpedagogiskt material och litteratur. Lånetiden är en månad.

Material till stöd för matematikundervisningen finns till utlåning i Mattelandet i Lagstads skola. 

Resurscentret har sex bärbara datorer till utlåning åt elever. Intresserade kan kontakta Katarina Oksanen (katarina.oksanen@esbo.fi). 

Böcker

Personalen har möjlighet att låna specialpedagogiskt material och litteratur. Lånetiden är en månad. Böckerna är införda på Aurora.

Boktips: Arbeta med Aspergers syndrom - Hantverket och den professionella rollen av Gunilla Gerland.

"Jag rekommenderar varmt denna bok till alla som jobbar inom skolvärlden. Innehållet har delvis fokus på hur man stöder och hjälper klienter med Aspergers syndrom, men mycket kan definitivt tillämpas med övriga klienter/elever. Gerland belyser, ifrågasätter och vänder på begreppet professionalism på ett givande sätt som ger nya insikter och konkreta verktyg. Hon visar skickligt via många exempel hur man kan hitta lösningar och komma framåt."

Ingrid Wager, skolpsykolog

Länkar

Läsning, skrivning och dyslexi

Dyslexi.fi
Helsingin seudun erilaiset oppijat
Celia - nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Dyslexiförbundet
En läsande klass
Svenska dyslexiföreningen
Skoldatatek

Matematik och dyskalkyli

Aktuellt om dyskalkyli

Autism

Autismiliitto
Finlands svenska autism- och aspergerförening
Autism- och aspergerförbundet
Autism spectrum connection
Kognitiv affektiv träning

ADHD

ADHD-förbundet
ADHD-center (Barnavårdsföreningen)
CHADD - The national resource on ADHD

Övrigt

Lea-test
Niilo Mäki-institutet

Material

Logometrica - ord för alla
Lärum
Kjell Staffans: om läs- och skrivsvårigheter
Papunet - selkeää ja saavutettavaa viestintää
Fungerande medier
Niilo Mäki-institutets Työrauhaa kaikille-material
Niilo Mäki-institutets Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon - Opettajan vinkkikirja
Opperi - glädje och förståelse i matematiken
Matte med fingerkänsla
Näppituntuma
Matematikspel för nybörjare