Kontaktuppgifter

Kontaktperson

Koordinerande speciallärare Katarina Oksanen, katarina.oksanen@esbo.fi, tfn 043 825 3703

Den koordinerande specialläraren

  • fungerar som kontaktperson
  • samordnar uppdragen
  • planerar samlingar för speciallärare
  • planerar resurscentrets fortbildningsprogram

Organisationen

Finno resurscentrums ledningsgrupp:

  • Outi Saloranta-Eriksson, undervisningschef, tfn 050 363 2937
  • Katarina Oksanen, koordinerande speciallärare, tfn 043 825 3703
  • Camilla Herlin, rektor för Finno skola
  • Marika Lostedt, specialplanerare
  • Tove Nummelin, daghemsföreståndare, Finno daghem