Tjänster

Finno resurscentrum samlar den sakkunskap inom specialsmåbarnspedagogik, specialundervisning och elevvård som finns inom svensk småbarnspedagogik och utbildning: konsultativa speciallärare inom småbarnspedagogik, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare, talterapeuter och ergoterapeuter. Befintliga resurser och tjänster koordineras och erbjuds personalen i de svenska daghemmen och skolorna.

Våra tjänster: konsultationer, fortbildning, utredningar

Konsultationer

Från Finno resurscentrum kan beställas konsultationer till den egna skolan gällande anordnande av stöd. Förfrågningar och beställningar av konsultationer görs till resurscentrets koordinerande speciallärare Katarina Oksanen (fornamn.efternamn@esbo.fi).

Fortbildning

Finno resurscenter anordnar forbildning för olika personalgrupper. Följ med hemsidorna så ser du vad som är aktuellt. Du får också gärna ge förslag på fortbildning!

Utredningar

Du kan få hjälp med att utreda elevernas eventuella matematiksvårigheter via Finno resurscentrum. Matematikutredningarna görs i huvudsak i augusti-september samt april-maj. Förfrågningar om utredningar görs till resurscentrets koordinerande speciallärare Katarina Oksanen (fornamn.efternamn@esbo.fi).

Kontakt