Flexibel grundläggande utbildning

Flexibel grundläggande utbildning (FLEX-klass) är ett sätt att anordna undervisning som stödjer elever med bristande motivation att förstärka och utveckla sina kunskaper och färdigheter samt öka sin kompetens att hantera sitt liv och sin vardag. I verksamheten betonas elevens motivation för att ta ansvar för sin framtid.

Målen för eleven är att

  • förstärka studiemotivationen
  • ta ansvar för sig själv och sin skolgång
  • få avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen
  • få verktyg för fortsatta studier

Flexibel grundläggande utbildning anordnas i en liten grupp med ca. 10 elever i Mattlidens skola.  FLEX-klassens verksamhet är avsedd för elever i årskurserna 8 och 9. I första hand antas elever i åk 9 och om det därefter finns lediga platser kan även elever i åk 8 antas. I klassen arbetar en specialklasslärare och handledare.

Eleven och elevens vårdnadshavare ansöker om plats för eleven i FLEX-klassen. Ansökningstiden till FLEX-klassen definieras läsårsvis. Ansökningstiden inför läsåret 2019-2020 slutade 22.3.2019.

 Ansökan görs i samarbete mellan hem och skola och den består av:

  • en ansökningsblankett som vårdnadshavare och elev fyller i
  • en pedagogisk bedömning som elevens lärare gjort om eleven.
  • ett sakkunnigutlåtande (t.ex. av läkare/psykolog eller social utredning av kuratorn)
  • eventuellt plan för elevens lärande om eleven har en plan från tidigare

De elever som ansökt om plats i FLEX-klassen kallas tillsammans med sin/sina vårdnadshavare till intervju. Beslut om antagning av en elev till FLEX-klass grundar sig på sakkunnigas helhetsbedömning av FLEX-undervisningens mervärde för en elev som ansökt om plats i FLEXklassen. Kriterier för antagning är definierade i läroplanen för den grundläggande utbildningen.