Åskådningsämnen

I enlighet med religionsfrihetslagen ges undervisning i den religion som omfattas av flertalet av kommunens invånare, d.v.s. i Esbo den evangelisk-lutherska religionen. Den evangelisk-lutherska religionsundervisningen är obligatorisk för de elever som tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan men öppen för alla. Om ditt barn inte hör till den evangelisk-lutherska kyrkan ska du skriftligen meddela skolan om vilken religionsundervisning du önskar att ditt barn deltar i eller om du önskar att ditt barn får undervisning i livsåskådning. 

Undervisning i andra religioner ordnas då minst tre elevers vårdnadshavare skriftligen anhåller om det. Elever som inte tillhör ett kyrkligt samfund får undervisning i livsåskådningskunskap.

Blanketten för detta hittar du här.