Läroplan

Utbildningsstyrelsen fastställer grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen som utgör en norm för hur undervisning och verksamhet i skolorna ska anordnas. Kommunerna uppgör kommunala läroplaner i enlighet med de nationella grunderna för läroplanen. De svenskspråkiga skolorna i Esbo följer en gemensam läroplan för den grundläggande utbildningen som är fastställd av Nämnden Svenska rum. Läroplanen innefattar skolvisa läroplansdelar.

En ny läroplan för den grundläggande utbildningen togs i bruk fr.o.m. 1.8.2016.

Påbyggnadsundervisningen i Esbo följer en egen läroplan som är uppgjord i enlighet med grunder för påbyggnadsundervisningens läroplan fastställda av Utbildningsstyrelsen (2006).

Läroplanen och de skolvisa delarna kompletteras av en läsårsplan som skolorna uppgör årligen, där skolans verksamhet och undervisning beskrivs närmare för det aktuella läsåret.

Vid frågor om läroplaner kontakta undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson (tfn 050 363 2937, fornamn.efternamn@esbo.fi) eller specialplanerare Marika Lostedt (tf 046 877 3203, fornamn.efternamn@esbo.fi). 

Läroplanen för den grundläggande utbildningen kan laddas ner nedan.