Kombinera skola och aktivt idrottande - välj Urhea-klass i åk 7!

Vill du kombinera idrott och skola?

Lagstads, Mattlidens och Storängens skolor samarbetar med idrottsakademin Urhea. Skolan schemalägger undervisningen så att det är möjligt att träna tisdag morgon och onsdag eftermiddag. För att gå i Urhea-klass behöver eleven förbinda sig till att delta i den träning som antingen föreningen eller skolan ordnar dessa tider.

Information om skolgång i Urhea-klass skickas i början av januari. Varje år ordnas dessutom ett infotillfälle om skolgång i Urhea-klass för elever i årskurs 6 och deras vårdnadshavare.

För att få en plats i en Urhea-klass ska eleven uppfylla kriterierna i idrottaravtal (docx, 70 Kt).
Rektorerna i Urheaskolorna intervjuar dem som anmäler sig till Urhea-klass för att diskutera bl.a. motivationen och vad det innebär att kombinera aktivt idrottande och skolgång.

Tidtabell för våren 2020

  • Onsdag 26.2.2020 ordnas det ett infotillfälle om skolgång i Urhea-klass för elever i årskurs 6 och deras vårdnadshavare. Tillfället ordnas i Storängens skola (Esboviksvägen 10) klockan 18-20. En sammanfattning av infot finns nere på sidan.
  • Anmälningstiden för idrottsklassen är 15.2-13.3.2020. Anmälan görs via Wilma (Ansökningar och beslut). Utsockneselever kan göra anmälan med pappersblankett som fås per e-post från skolanmalan@esbo.fi.
  • Intervjuer med eleven och vårdnadshavaren ordnas under vecka 12 och 13 i Lagstad, Mattliden och Storängen/Esboviksvägen 10.
  • Bekräftelser ges senast 3.4, då också idrottsföreningarna informeras om att eleven börjar i Urhea-klass.


Har du frågor?

Svenska bildningstjänsters kundtjänst svarar gärna på frågor om Urhea-idrottsklassen på adressen skolanmalan@esbo.fi. Genom att skicka e-post till samma adress kan du också få pappersblanketten för anmälan, ifall du inte kan anmäla eleven via Wilma.

Du kan också läsa mer om idrottsakademin på Urheas webbplats.