Uthyrning av skollokaler

Esbo stad erbjuder klassrum, auditorier, aulor och matsalar samt idrottslokaler för utomstående användning under sådana tider som det inte ordnas ordinarie skolverksamhet, övriga kommunal verksamhet eller eftermiddagsverksamhet i lokalerna. Lokalerna överlåts till läroinrättningar, Esbo föreningar, sammanslutningar och andra användargrupper.

Ansök 15.3-15.4.2019 för regelbundna användningsturer för tiden

  • 19.8–4.12.2019 och
  • 7.1–8.5.2020. 

De godkända användningsturerna meddelas till sökande i maj 2019. Efter att ansökningstiden tagit slut kan du ansöka om lediga utrymmen från och med maj 2019. Ansökningar behandlas inte under skolornas sommarlov. Övriga tider är handläggningstiden 14 dagar.

Klassrum, auditorier, matsalar och aulor för regelbunden användning

Skolornas klassrum, auditorier, matsalar och aulor kan hyras för tiden 19.8-4.12.2019 och 7.1-8.5.2020. Uthyrningen gäller i huvudsak vardagar kl. 16-21. Läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning och arbetarinstitutet har avvikande verksamhetstider. Vissa skolor kan erbjuda tider även under lördagar. För användningsturerna uppbärs en hyra. Den som hyr ska ha fyllt 18 år. Inför hösten 2019 förnyas de allmänna principerna och avgifterna för invånaranvändningen enligt bilagorna nedan.

Anvisningarna för utomstående användning (på finska) (giltiga t.o.m. 31.7.2019)

Anvisningar för utomstående användning 2019-2020 (på finska) (giltiga fr.o.m. 1.8.2019)

Allmänna principer för invånaranvändning av skollokaler utom idrottslokaler (på svenska) (pdf, 44 Kt) (giltiga fr.o.m. 1.8.2019)

Prislista för skollokaler utom idrottslokaler (på svenska) (pdf, 15 Kt) (giltig fr.o.m. 1.8.2019)

Utrymmen som kan hyras finns att söka på bokningssystemets sida.

Ansökan

Ansökan görs via stadens elektroniska bokningssystem. Inloggning i systemet sker med nätbankkoder eller mobilcertifikat. Du kan bläddra i systemet utan inloggning.

Om du vill boka en användningstur för ett samfund ska du i samband med inloggningen välja samfundet som din kommunikationsroll. Du kan även skapa ett nytt samfund. Om systemet meddelar att samfundet redan existerar, skicka e-post till koulutilavaraukset@espoo.fi så kan vi lägga till dig som samfundets representant. Uppgifterna för samfundet som du representerar syns automatiskt i början på ansökningsblanketten om du i samband med inloggningen valt detta.

Om du vill boka en användningstur som privatperson väljer du i samband med inloggningen att du kommunicerar som privatperson.

För tillfällig användning (högst två gånger)

Ansökningar för tillfällig användning kan göras i systemet under höst- och vårperioden för användning av skollokaler.

Rektorn/skolföreståndaren fattar beslut om tillfälliga användningsturer. Förfrågningar om beslut gällande tillfällig användning riktas direkt till skolsekreteraren.

Utrymmen som kan hyras för tillfällig användning finns att söka på bokningssystemets sida.

Tilläggsinformation

Tisdag kl. 10-11, tfn 09 816 27600 (svenska skolorna).