Invånaranvändning av skollokaler

AKTUELLT 11.5.2021  

Begränsad ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre kan ordnas i alla skol- och daghemslokaler som förvaltas av bildningssektorn och i aktivitetsparkerna. Bokningar för vuxen som redan godkänts avbokas gratis via kundtjänsten.

Begränsningarna gäller tills 31.5.2021. 

I verksamheten för 20 åriga och yngre ska följande principer följas:

  • Hobbygruppen har en fast sammansättning och deltagandet baserar sig på förhandsanmälan. Lokalerna öppnas endast för reserverade turer, inte för fritt bruk.

  • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén. 

  • Ledarna och 12 år fyllda deltagare ska använda ansiktsmask om inte personen har ett hälsomässigt hinder för att använda mask. Användning av ansiktsmask krävs hela tiden förutom under idrottsprestationen.

  • Verksamheten genomförs på ett sätt där man kan undvika närkontakt eller som betydligt minskar mängden närkontakt.

  • Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt sinsemellan.

  • Verksamhetens anordnare ansvarar för att beräkna och övervaka gruppstorlekarna samt för att övervaka övriga anvisningar.

  • Användningen av omklädnings- och duschutrymmen begränsas till absolut nödvändigt bruk.

  • Föräldrar och andra som följer barn till hobbyverksamheten kommer inte inomhus. Specialarrangemang kan göras för dem som följer barn under skolåldern.

Läs mera: esbo.fi/coronaviruset    

****** ****** ******  

Skollokalernas användningsturer för 2021-22 söks i lokalbokningssystemet: 

Https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku  

Ansökningstiden för övervakade skolor var mon 15.3. - tors 15.4.2021 och för skolor vid egen övervakning från fre 16.4.2021.

Invånaranvändning av skolornas klassrum, auditorier, matsalar och entréhallar:  

Lokalerna kan bokas för invånaranvändning när de inte används för skolarbete, eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen eller stadens övriga verksamhet.  

Övervakningen vid invånaranvändning ordnas av staden eller av användaren själv. Vid övervakad invånaranvändning finns en övervakare eller en vaktmästare på plats. Vid egen övervakning rör sig användaren i skolans lokaler med egna nycklar och förbinder sig till att ansvara för vissa skyldigheter som gäller övervakning och städning.  

I ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR ÖVERVAKAD INVÅNARANVÄNDNING definieras användarens ansvar vid invånaranvändning och ges konkreta anvisningar för övervakad användning av lokalerna. Den som använder lokalerna förbinder sig till användningsvillkoren vid ansökan om användningstur i bokningssystemet. 

ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR INVÅNARANVÄNDNING MED EGEN ÖVERVAKNING ingår i förbindelsen om egen övervakning. I villkoren ingår tilläggsansvar vid invånaranvändningen bland annat i fråga om rengöring och övervakning samt konkreta anvisningar för användningen av lokalerna med egen övervakning. Den som använder lokalerna förbinder sig med sin underskrift till villkoren för användning med egen övervakning. 

Mer information:  

Andra lokaler än idrottslokaler i skolorna: koulutilavaraukset@espoo.fi   

Gymnastiksalar i skolorna: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi   

Småbarnspedagogikens lokaler: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi