Invånaranvändning av skollokaler

AKTUELLT 25.2.2021  

Invånaranvändningen för över 12 åriga hobbyverksamhet har avbrutits i alla skol- och daghemslokaler som förvaltas av bildningssektorn och i aktivitetsparkerna till 31.3.2021. Bokningar som redan godkänts avbokas gratis via kundtjänsten.

Läs mera: esbo.fi/coronaviruset    

Läs mer (info updateras snart): Barns och ungas hobbyverksamhet fortsätter (på finska)

****** ****** ******  

Skollokalernas användningsturer för 2021 söks i lokalbokningssystemet: 

Https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku  

Ansökningstiden för övervakade skolor är mon 15.3. - tors 15.4.2021 och för skolor vid egen övervakning frän fre 16.4.2021.

Invånaranvändning av skolornas klassrum, auditorier, matsalar och entréhallar:  

Lokalerna kan bokas för invånaranvändning när de inte används för skolarbete, eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen eller stadens övriga verksamhet.  

Övervakningen vid invånaranvändning ordnas av staden eller av användaren själv. Vid övervakad invånaranvändning finns en övervakare eller en vaktmästare på plats. Vid egen övervakning rör sig användaren i skolans lokaler med egna nycklar och förbinder sig till att ansvara för vissa skyldigheter som gäller övervakning och städning.  

I ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR ÖVERVAKAD INVÅNARANVÄNDNING definieras användarens ansvar vid invånaranvändning och ges konkreta anvisningar för övervakad användning av lokalerna. Den som använder lokalerna förbinder sig till användningsvillkoren vid ansökan om användningstur i bokningssystemet. 

ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR INVÅNARANVÄNDNING MED EGEN ÖVERVAKNING ingår i förbindelsen om egen övervakning. I villkoren ingår tilläggsansvar vid invånaranvändningen bland annat i fråga om rengöring och övervakning samt konkreta anvisningar för användningen av lokalerna med egen övervakning. Den som använder lokalerna förbinder sig med sin underskrift till villkoren för användning med egen övervakning. 

Mer information:  

Andra lokaler än idrottslokaler i skolorna: koulutilavaraukset@espoo.fi   

Gymnastiksalar i skolorna: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi   

Småbarnspedagogikens lokaler: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi