Uthyrning av skollokaler

INFORMATION 29.5.2020

Utomstående användning av skolutrymmen från och med 1.6.2020:

Utomstående användning, t.ex bolagsstämmor, är möjliga att ordna under tiden 1-12.6 och 27-16.8.2020 åtminstone i Ruusutorpan koulu, Saunalahden koulu, Mainingin koulu och Karakallion koulu, möjligtvis också i Westendinpuiston koulu. Bokningskalendern öppnades för bokningar måndag 11.5.2020:

 https://resurssivaraus.espoo.fi/opetus_tilavaraus/haku

Dagslägerverksamhet är möjlig i juni och augusti med specialarrangemang gällande övervakningen (egen övervakning). Kontakta skolans rektor och koulutilavaraukset@espoo.fi

Avbrytande av utomstående användning fram till 31.5.2020:

Enligt regeringens linjedragning 16.3.2020 avbryts all utomstående användning (hobbyverksamhet, klubbar, föreningsverksamhet) av skolutrymmen under tiden 16.3-31.5.2020.

Inga avgifter uppbärs för avbokad verksamhet.

Regelbunden användning läsåret 2020-2021:

Besluten till regelbunden användning av skolutrymmen har fattats 29.5.2020. Eventuella avslag meddelades direkt åt den sökande.

Bokningskalendern öppnas för kompletterande ansökningar 1.6.2020.

Tilläggsinformation:

Småbarnspedagogikens utrymmen: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi
Skolornas gymnastiksalar: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi
Övriga utrymmen i skolorna: koulutilavaraukset@espoo.fi

***

Esbo stad erbjuder klassrum, auditorier, aulor och matsalar samt idrottslokaler för utomstående användning under sådana tider som det inte ordnas ordinarie skolverksamhet, övriga kommunal verksamhet eller eftermiddagsverksamhet i lokalerna. Lokalerna överlåts till läroinrättningar, Esbo föreningar, sammanslutningar och andra användargrupper.

Klassrum, auditorier, matsalar och aulor för regelbunden användning

Skolornas klassrum, auditorier, matsalar och aulor kan hyras för tiden 17.8-4.12.2020 och 7.1-7.5.2021. Uthyrningen gäller i huvudsak vardagar kl. 16-21. Läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning och arbetarinstitutet har avvikande verksamhetstider. Vissa skolor kan erbjuda tider även under lördagar. För användningsturerna uppbärs en hyra. Den som hyr ska ha fyllt 18 år. 
 

Anvisningar för utomstående användning (på finska) (giltiga fr.o.m. 1.8.2019)

Allmänna principer för invånaranvändning av skollokaler utom idrottslokaler (på svenska) (pdf, 44 Kt) (giltiga fr.o.m. 1.8.2019)

Prislista för skollokaler utom idrottslokaler (på svenska) (pdf, 15 Kt) (giltig fr.o.m. 1.8.2019)

Utrymmen som kan hyras finns att söka på bokningssystemets sida.

Ansökan

Ansökan görs via stadens elektroniska bokningssystem. Inloggning i systemet sker med nätbankkoder eller mobilcertifikat. Du kan bläddra i systemet utan inloggning.

Om du vill boka en användningstur för ett samfund ska du i samband med inloggningen välja samfundet som din kommunikationsroll. Du kan även skapa ett nytt samfund. Om systemet meddelar att samfundet redan existerar, skicka e-post till koulutilavaraukset@espoo.fi så kan vi lägga till dig som samfundets representant. Uppgifterna för samfundet som du representerar syns automatiskt i början på ansökningsblanketten om du i samband med inloggningen valt detta.

Om du vill boka en användningstur som privatperson väljer du i samband med inloggningen att du kommunicerar som privatperson.

För tillfällig användning (högst två gånger)

Ansökningar för tillfällig användning kan göras i systemet under höst- och vårperioden för användning av skollokaler.

Rektorn/skolföreståndaren fattar beslut om tillfälliga användningsturer. Förfrågningar om beslut gällande tillfällig användning riktas direkt till skolsekreteraren.

Utrymmen som kan hyras för tillfällig användning finns att söka på bokningssystemets sida.

Tilläggsinformation

Tisdag kl. 10-11, tfn 09 816 27600 (svenska skolorna).