Uthyrning av skollokaler

Esbo stad erbjuder klassrum, auditorier, aulor och matsalar samt idrottslokaler för utomstående användning under sådana tider som det inte ordnas ordinarie skolverksamhet, övriga kommunal verksamhet eller eftermiddagsverksamhet i lokalerna. Lokalerna överlåts till läroinrättningar, Esbo föreningar, sammanslutningar och andra användargrupper.

Ansök 12.3-15.4.2018 för regelbundna användningsturer för tiden

  • 20.8–7.12.2018 och
  • 7.1–3.5.2019. 

Efter att ansökningstiden tagit slut kan du ansöka om lediga utrymmen från och med maj 2018. Ansökningar behandlas inte under skolornas sommarlov. Övriga tider är handläggningstiden minst 2 veckor.

Klassrum, auditorier, matsalar och aulor för regelbunden användning

Skolornas klassrum, auditorier, matsalar och aulor kan hyras för tiden 20.8-7.12.2018 och 7.1-3.5.2019. Uthyrningen gäller i huvudsak kvällar kl. 16-21. Läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning och arbetarinstitutet har avvikande verksamhetstider. Vissa skolor kan erbjuda tider även under lördagar. För användningsturerna uppbärs en hyra som fastställs av nämnden i mars 2018. Den som hyr ska ha fyllt 18 år. Bekanta dig även med anvisningarna för utomstående användning (på finska).

Uthyrningen gäller följande skolor: 

Esboviken
Finno skola, Kantokasken koulu, Laurinlahden koulu, Mainingin  koulu, Martinkallion koulu, Meritorin koulu, Storängens skola (Rektorsgränden), Nöykkiön koulu, Saunalahden koulu, Storängens skola (Esboviksvägen)

Esbo centrum
Espoon yhteislyseon koulu, Jalavapuiston koulu, Koulumestarin koulu, Lagstads skola, Mikkelän koulu, Tuomarilan koulu (ti o to), Ymmerstan koulu

Mattby-Olars
Matinlahden koulu, Mattlidens skola och Mattlidens gymnasium, Tiistilän koulu, Tähtiniityn koulu

Norra Esbo
Juvanpuiston koulu, Kalajärven koulu, Karamzinin koulu, Rödskogs skola

Stor-Alberga
Karakallion koulu,  Kilonpuiston koulu, Lintumetsän koulu, Ruusutorpan koulu.

Hagalund
Niittykummun koulu, Westendinpuiston koulu, Vindängens skola.

Ansökan

Ansökan görs via stadens elektroniska bokningssystem. Inloggning i systemet sker med nätbankkoder eller mobilcertifikat. Du kan bläddra i systemet utan inloggning.

Om du vill boka en användningstur för ett samfund ska du i samband med inloggningen välja samfundet som din kommunikationsroll. Du kan även skapa ett nytt samfund. Om systemet meddelar att samfundet redan existerar, skicka e-post till koulutilavaraukset@espoo.fi så kan vi lägga till dig som samfundets representant. Uppgifterna för samfundet som du representerar syns automatiskt i början på ansökningsblanketten om du i samband med inloggningen valt detta.

Om du vill boka en användningstur som privatperson väljer du i samband med inloggningen att du kommunicerar som privatperson.

För tillfällig användning (högst två gånger)

Ansökningar för tillfällig användning kan göras från och med 14.5.2018.

Rektorn/skolföreståndaren fattar beslut om tillfälliga användningsturer. Förfrågningar om beslut gällande tillfällig användning riktas direkt till skolsekreteraren.

Listan för utrymmen som kan hyras för tillfällig användning finns på bokningssystemets sida.

Tilläggsinformation

Tisdag, onsdag och fredag kl. 10-12 och 13-15, tfn 09 816 27600 (svenska skolorna).