Invånaranvändning av skollokaler

AKTUELLT  

Invånaranvändning av skollokaler avbryts mellan 30.11.-20.12.2020:   

Läs mera: Huvustadsregionens nya negränsnindar och rekommendationer

Följ informationen på adressen: esbo.fi/coronaviruset    

****** ****** ******  

Skollokalernas användningsturer för 2021 söks i lokalbokningssystemet: 

****** ****** ******  

Invånaranvändning av skolornas klassrum, auditorier, matsalar och entréhallar:  

Lokalerna kan bokas för invånaranvändning när de inte används för skolarbete, eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen eller stadens övriga verksamhet.  

Övervakningen vid invånaranvändning ordnas av staden eller av användaren själv. Vid övervakad invånaranvändning finns en övervakare eller en vaktmästare på plats. Vid egen övervakning rör sig användaren i skolans lokaler med egna nycklar och förbinder sig till att ansvara för vissa skyldigheter som gäller övervakning och städning.  

I ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR ÖVERVAKAD INVÅNARANVÄNDNING definieras användarens ansvar vid invånaranvändning och ges konkreta anvisningar för övervakad användning av lokalerna. Den som använder lokalerna förbinder sig till användningsvillkoren vid ansökan om användningstur i bokningssystemet. 

ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR INVÅNARANVÄNDNING MED EGEN ÖVERVAKNING ingår i förbindelsen om egen övervakning. I villkoren ingår tilläggsansvar vid invånaranvändningen bland annat i fråga om rengöring och övervakning samt konkreta anvisningar för användningen av lokalerna med egen övervakning. Den som använder lokalerna förbinder sig med sin underskrift till villkoren för användning med egen övervakning. 

Mer information:  

Andra lokaler än idrottslokaler i skolorna: koulutilavaraukset@espoo.fi   

Gymnastiksalar i skolorna: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi   

Småbarnspedagogikens lokaler: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi