Invånaranvändning av skollokaler

AKTUELLT  

Invånaranvändning av skollokaler 10/2020:  

Invånaranvändningen av Esbos skollokaler fortsätter tillsvidare med hänsyn till de allmänna anvisningarna om säkerhetsavstånd och hygien samt eventuella begränsningar av sammankomster. Den som bokat en lokal måste vara förberedd på att det planerade evenemanget kan bli inställt med kort varsel, ifall pandemisituationen förändras och invånaranvändningen därför måste avbrytas.  

Den som bokat lokalen är skyldig att se till att antalet deltagare är sådant att det är möjligt att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. En tumregel är att antalet deltagare ska vara högst hälften av den kapacitet som normalt är tillåten. Arrangören ska själv förse deltagarna med handsprit eller uppmana dem att tvätta händerna när de kommer in. Arrangören ska också rengöra lokalerna på ett effektiviserat sätt och lämna dem i samma skick som de var före evenemanget. I samband med bokningen förbinder sig den som bokar lokalerna till användningsvillkoren för invånaranvändning. På alla evenemang ska en person som tagit del av villkoren vara närvarande.  

Följ också informationen på adressen: esbo.fi/coronaviruset  

****** ****** ******  

Skollokalernas användningsturer söks i lokalbokningssystemet: 

****** ****** ******  

Invånaranvändning av skolornas klassrum, auditorier, matsalar och entréhallar:  

Lokalerna kan bokas för invånaranvändning när de inte används för skolarbete, eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen eller stadens övriga verksamhet.  

Övervakningen vid invånaranvändning ordnas av staden eller av användaren själv. Vid övervakad invånaranvändning finns en övervakare eller en vaktmästare på plats. Vid egen övervakning rör sig användaren i skolans lokaler med egna nycklar och förbinder sig till att ansvara för vissa skyldigheter som gäller övervakning och städning.  

I ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR ÖVERVAKAD INVÅNARANVÄNDNING definieras användarens ansvar vid invånaranvändning och ges konkreta anvisningar för övervakad användning av lokalerna. Den som använder lokalerna förbinder sig till användningsvillkoren vid ansökan om användningstur i bokningssystemet. 

ANVÄNDNINGSVILLKOREN FÖR INVÅNARANVÄNDNING MED EGEN ÖVERVAKNING ingår i förbindelsen om egen övervakning. I villkoren ingår tilläggsansvar vid invånaranvändningen bland annat i fråga om rengöring och övervakning samt konkreta anvisningar för användningen av lokalerna med egen övervakning. Den som använder lokalerna förbinder sig med sin underskrift till villkoren för användning med egen övervakning. 

Mer information:  

Andra lokaler än idrottslokaler i skolorna: koulutilavaraukset@espoo.fi   

Gymnastiksalar i skolorna: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi   

Småbarnspedagogikens lokaler: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi