Ansökan till gymnasiet

Till gymnasiet ansöker man genom en riksomfattande gemensam ansökan. Den sökande kan ange fem ansökningsönskemål.

Ansökningsblanketter och detaljerad information om antagningsgrunder, poängbedömning och val vid gemensam ansökan finns på adressen studieinfo.fi. Sökande som inte har möjlighet att fylla i ansökningsblanketten elektroniskt kan be om hjälp av elevhandledaren eller hämta en ansökningsblankett på arbets- och näringsbyråerna. På adressen www.opiskelijaksi.net presenteras de olika studieplatserna i Nyland.