Gemensam ansökan

Ansökan till gymnasier och yrkesutbildning ska göras på den gemensamma ansökan. Yrkesutbildning på svenska i Esbo finner du via studieinfo.fi.

Viktiga datum vid gemensam ansökan

 • ansökningstiden är 23.2–7.4.2021 kl. 15.00
 • eventuella inträdes- och lämplighetsprov ordnas i april–maj 2021
 • resultaten offentliggörs tidigast 17.6.2021
 • du ska fastställa att du tar emot en studieplats senast 1.7.2021
 • ansökningen om studieplatser som fortfarande är lediga börjar efter att resultaten av den gemensamma ansökan har publicerats

Virtuella presentationer i gymnasierna i Esbo

Presentation av utbudet ordnas i

 • alla finskspråkiga gymnasierna på distans 13.1.2021 och 19.1.2021 från kl. 13.30 (läs mera på finska).
 • Mattlidens gymnasium (svenskspråkig)
  • Den allmänna linjen: Informationstillfälle online 12.1.2021 kl. 18.00–19.30 (YouTube) och öppna dörrar online 18.1.2021 kl. 15.30–16.30 (Instagram Live)  
  • IB-linjen: Online info evening 14.1.2021 kl. 18–19.30 (YouTube) och öppna dörrar online 19.1.2021 kl. 15.30–16.30 (Instagram Live)
   Presentationstillfällen ordnas på Youtube och öppna dörrar på Instagram
 • På grund av coronapandemin är ändringar möjliga, uppdaterad information finns på gymnasiets sida.

Webbformuläret finns på studieinfo.fi

Fyll i webbformuläret. Ange fem alternativ i önskeordning.

Webbformuläret finns på www.studieinfo.fi. Du kan öva dig innan ansökningstiden börjar. Under den egentliga ansökningstiden kan du bara fylla i webbformuläret en gång. Om du inte kan fylla i formuläret på webben kan du be om hjälp av studiehandledaren.

Särskilda blanketter för ansökan till speciallinjer i gymnasierna

Vid ansökan till följande speciallinjer ska du utöver webbformuläret också fylla i en särskild ansökningsblankett på gymnasiets webbplats:

Ämnesvalskort

Om du vid den gemensamma ansökan ansöker till gymnasier i Esbo eller Grankulla, fyll i ämnesvalskortet på webben. Rektorn använder uppgifterna vid planeringen av gymnasiets kursutbud. Ämnesvalskortet påverkar inte elevantagningen och du kan senare ändra ämnesvalen när du vet din studieplats.

Ämnesvalskortet kan fyllas i en gång, efter att den gemensamma ansökan har avslutats. Webbformuläret för ämnesvalskortet är öppet 8.4.–18.4.2021.

Mottagande av din studieplats

Resultaten publiceras på läroanstalternas webbplatser och på www.espoo.fi/lukiovalinnat (på finska)  om du har gett tillstånd till detta i ansökan. Om du har uppgett din egen e-postadress, får du per e-posten en länk till ett personligt brev om resultatet. I samma e-post finns också en länk via vilken du kan ta emot din studieplats.

På gymnasiernas egna webbplatser finns mer information om mottagandet av studieplatsen och om en eventuell dag för nya studerande. Omnia informerar om valet på sin webbplats.

Du ska bekräfta studieplatsen senast 1.7.2021.