Direktionen för Mattlidens gymnasium

Varje skola i Esbo har en direktion. I direktionens uppgifter betonas att stöda skolan, att upprätthålla ett gott samarbete och att befrämja en trygg inlärningsmiljö.  Direktionen godkänner bl.a. skolans läroplan och läsårsplanen. I direktionen medverkar elevernas föräldrar, representanter för skolans personal och i skolor med årskurs 7-9 också elever. Direktionen väljs för fyra år åt gången. Direktionens uppgifter och beslutanderätt beskrivs närmare i Esbo stads förvaltningsstadga.

Ledamöter i direktionen

Timo Holopainen, ordförande (suppleant Jan Hasselblatt)

Katarina Stendahl, viceordförande (suppleant Maria Melán)

Dana Freeling (suppleant Tove Westermarck)

Gunilla Biström

Erik Ramm-Schmidt (suppleant Johan Lahtinen)

Saana Ruotsala, sekreterare (suppleant Susanne Björkstén)

Sara Gestrin (suppleant Isabelle Sommardal)

Victor Virtanen (suppleant Cassandra Thesleff)

Direktionens mötesprotokoll

Direktionen för Mattlidens gymnasium, protokoll 3/2017 13.9.2017 (pdf, 2369 Kt)

Direktionen för Mattlidens gymnasium, protokoll 1/2018 24.1.2018 (pdf, 118 Kt)

Direktionen för Mattlidens gymnasium, protokoll 2/2018 23.5.2018 (doc, 122 Kt)

Direktionen för Mattlidens gymnasium, protokoll 3/2018 18.9.2018 (pdf, 177 Kt)

Direktionen för Mattlidens gymnasium, protokoll 1/2019 22.1.2019 (pdf, 110 Kt)

Direktionen för Mattlidens gymnasium, protokoll 2/2019 25.9.2019 (pdf, 150 Kt)

Direktionen för Mattlidens gymnasium, protokoll 1/2020 21.1.2020 (pdf, 152 Kt)

1/2020 Bilaga 1 (pdf, 121 Kt)

2/2019 Bilaga 1 läsårsplan (pdf, 489 Kt)

2/2018 Bilaga 1 Presentation (pptx, 119 Kt)

1/2018 Bilaga 1 Presentation (pdf, 140 Kt)

3/2017 Bilaga 1 Läsårsplan, framsida (pdf, 466 Kt)

3/2017 Bilaga 2 Läsårsplan 2017-2018 (pdf, 633 Kt)

3/2017 Bilaga 3 NAT 2017-2018 (pdf, 50 Kt)

3/2017 Bilaga 4 IB 2017-2018 (pdf, 47 Kt)