Årsreparationer och ombyggnader

I skol- och daghemsbyggnader görs små reparationer årligen enligt behov. Ombyggnader är stora investeringar som planeras på längre sikt.

För ombyggnad av skolor och daghem har det utvecklats ett bedömnings- och poängsättningssystem som ställer ombyggnaderna i riktgivande prioritetsordning. Med hjälp av poängsättningen utreds ombyggnadsbehovet så opartiskt som möjligt. Den består av olika värderingsprinciper där byggnadens tekniska skick ges största vikt.

Principer för ersättande lokaler

Målet med principerna för ersättande lokaler är att förenhetliga förfarandet och klargöra ansvarsfördelningen. De har sammanställts i samarbete med representanter från olika sektorer i staden. Principerna finns som pdf längst ner på sidan.

Problem med inneluften

Inneluften påverkas av många olika faktorer. Inneluften i en byggnad är en komplicerad helhet som omfattar temperatur och luftkvalitet. Luftkvaliteten påverkas i synnerhet av ventilation och föroreningskällor.

Ytterligare information om inneluft

Symptom hos barn

Om ert barn har symptom, ta kontakt med den egna hälsostationen. Det lönar sig också att informera skolhälsovårdaren om symptomen, så att information kan sammanställas för varje skola.