Småbarnspedagogik

Du som har barn under skolåldern har enligt lagen rätt att välja mellan följande alternativ då det gäller vård av barnet:

  • sköta barnet hemma med hemvårdsstöd om familjen har ett barn under 3 år
  • kommunal dagvård
  • ordna dagvård med privat stöd d.v.s. en privat dagvårdsplats eller en vårdare i hemmet som är anställd genom arbetsavtal.

Målet är att erbjuda familjerna möjligheten att välja en form av småbarnspedagogik som passar barnets och familjens behov och som främjar barnets växande, lärande och utveckling. I småbarnspedagogiken värderar vi barndomen och vi strävar efter att i verksamheten beakta barnets individualitet, ålder och utvecklingsbehov.

Läs mera om hur du gör ansökan om dagvård.

Öppet hus på daghemmen i Esbo

Under höst- och vårterminen tar alla svenskspråkiga kommunala daghem i Esbo emot besök första fredagen i månaden. Då är det möjligt för föräldrar att bekanta sig med daghemmen. På grund av coronavirus, kontakta ledaren för daghemmet på förhand för att komma överens om en lämplig besökstid. 

Då besökstiderna är koncentrerade går det lättare att kombinera besöken med den ordinarie verksamheten. Under besöken har personalen gott om tid att presentera dagvårdsplatsen och svara på frågor.

Daghemmen områdesvis