Småbarnspedagogik

Du som har barn under skolåldern har enligt lagen rätt att välja mellan följande alternativ då det gäller vård av barnet:

 • sköta barnet hemma med hemvårdsstöd om familjen har ett barn under 3 år
 • kommunal dagvård
 • ordna dagvård med privat stöd d.v.s. en privat dagvårdsplats eller en vårdare i hemmet som är anställd genom arbetsavtal.

Målet är att erbjuda familjerna möjligheten att välja en dagvårdsform som passar barnets och familjens behov och som främjar barnets växande, lärande och utveckling. I dagvården värderar vi barndomen och vi strävar efter att i verksamheten beakta barnets individualitet, ålder och utvecklingsbehov.

Läs mera om hur du gör ansökan om dagvård.

Öppet hus på daghemmen i Esbo

Under hösten 2018 och våren 2019 tar alla svenskspråkiga kommunala daghem i Esbo emot besök första fredagen i månaden kl. 9-11. Då är det möjligt för föräldrar att bekanta sig med daghemmen.

Då besökstiderna är koncentrerade går det lättare att kombinera besöken med den ordinarie verksamheten. Under besöken har personalen gott om tid att presentera dagvårdsplatsen och svara på frågor.

Besökstiden är kl. 9–11 följande fredagar under verksamhetsåret 2018-2019:

 • 3.8
 • 7.9
 • 5.10
 • 2.11
 • ingen besöksfredag i december
 • 11.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 5.4
 • 3.5.

Välkommen på besök!

Daghemmen områdesvis