Dagvårdsgaranti

Esbo stad förbinder sig att i augusti följande verksamhetsår ordna en vårdplats i det tidigare daghemmet eller i mån av möjlighet i familjedagvård för barn som har avbrutit dagvården.

Efter att barnet har varit i dagvård i fyra månader kan föräldrarna avbryta dagvården tillfälligt på grund av moderskapsledighet, föräldraledighet, vårdledighet, alterneringsledighet, sjukledighet, arbetslöshetsperiod, permittering, tillfällig flytt eller av annan orsak.

Förutsättningen för garantin för återbördande av dagvårdsplats är att avbrottet i dagvården pågår sammanhängande under minst fyra (4) månader samt att ansökan görs senast två (2) veckor före avbrottet. Familjen skall skriftligt meddela fyra (4) månader innan avtalstiden löper ut om barnet återvänder till dagvården.

Avtal om dagvårdsgaranti uppgörs med den vårdande enheten, daghemmet eller familjedagvården.

Genom garantin för återbörande av dagvårdsplats får familjerna möjlighet att vårda sina barn hemma och utnyttja tjänsterna inom öppen småbarnsfostran. Information om klubbar, öppna daghem och aktivitetsparker hittar du här (på finska): Avoin varhaiskasvatus ja kerhot.

Dagvårdsgaranti i grupp- och familjedagvård förutsätter att det blir lediga dagvårdsplatser i augusti.