Försäkringar

Esbo stad har olycksfallsförsäkring för:
  • daghemsbarn i hel- och deltidsdagvård samt i funktioner inom öppen förskolepedagogik där staden är huvudarrangör, även på utfärder
  • förskolebarn, även på utfärder
  • grundskolelever, även på lägerskola och klassresa
  • gymnasister i dags- och kvällsgymnasium, även på lägerskola och klassresa
  • barn i eftermiddagsverksamhet, även på utfärder
  • barn i klubb- och ungdomsverksamhet där staden är huvudarrangör, även på utfärder
Försäkringen gäller också då barnen väntar, inomhus i skolan eller på skolgården, på att eftermiddagsklubben eller annan klubb som hålls i skolan ska börja.
Försäkringen gäller också vid ovan nämnda funktioner och under direkta tur- och returresor i anslutning till dessa. Med direkt resa avses den kortaste resan hemifrån till skolan/dagvården och tillbaka.