Plan för småbarnspedagogik

Nämnden Svenska rum fastställde i juni 2017 den kommunala läroplanen som i samråd med personal inom småbarnspedagogik definierats för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. Läroplanen beskriver mål och innehåll att gälla för verksamheten i daghem, gruppfamiljedaghem och familjedagvård. Inom ramen för den kommunala läroplanen har enheterna för småbarnspedagogik möjlighet att komplettera innehållet med egna tyngdpunktsområden i verksamheten och profileringar i innehållet.

Du kan bekanta dig med planen för småbarnspedagogik i dokumentet nedan.