Dagvårdsavgifter

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas i procentandel av familjens bruttoinkomster. Den högsta avgiften för småbarnspedagogik på heltid är för det yngsta barnet 289 €/mån, för följande barn 50 % (144,50 euro per månad) och för familjens övriga barn 20 procent (57,80 euro per månad) av avgiften för det yngsta barnets heltidsvård.

Läs mera om dagvårdsavgifterna i bilagan nedan.

På blankettsidan finns dokument för inkomstutredning med mera. De meddelade familjeuppgifterna granskas från befolkningsdatasystemet.

Tilläggsuppgifter

Upplysningar om vårdtider, behov av småbarnspedagogik och familjeuppgifter får du av daghemsföreståndare.

Upplysningar om hur avgifter för småbarnspedagogik fastställs fås på ekonomienheten:

  • Kundbetjäningsnummer 09- 816 27400
  • Telefonens områdesval: 01 Svensk dagvård
  • Telefontid vardagar kl. 9.00-13.00
  • E-post: sito.talous@esbo.fi