Boställs daghem och förskola

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
Esbobilder 700.jpg

I Boställs daghem och förskola arbetar vi för en positiv och öppen gemenskap där verksamheten utgår från barnens och familjernas behov och önskemål. En uppmuntrande och tillåtande atmosfär stöder barnets självkänsla. Vi lägger fokus på jämlikt bemötande och livslångt lärande.

Daghemmet har tre barngrupper, två 0-5 års grupper och en förskolegrupp.

Grundat 2008.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. Det första skedet är att ta i bruk en verksamhetskalender. I kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken och användningen utvidgas under år 2018. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!