Mickels daghem

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Mickels daghem finns i Mickels nära Esbo Centrum.

Vi är ett litet naturnära daghem med en hemtrevlig miljö. Vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ och bli självständiga i de vardagliga färdigheterna. Vi tar hänsyn till det enskilda barnets utvecklingsnivå. Vi arbetar i smågrupper utgående från barnens behov. Vi vill stöda barnets språkutveckling bl.a. genom musik, rörelse och tecken som stöd och vi betonar det svenska språket och de finlandssvenska traditionerna.

Daghemmet har en grupp för barn 1-5 år. Daghemmet är grundat 1988.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. Det första skedet är att ta i bruk en verksamhetskalender. I kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken och användningen utvidgas under år 2018. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!