Portängens gruppfamiljedaghem

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Portängens gruppfamiljedaghem är litet och hemmalikt med hemtrevlig stämning. Vi är en grupp med 8 barn i ålder 1-5 och 2 vuxna.

Vi befinner oss i en trygg och naturnära miljö i Mankans, med flera aktiviteter i vår närmiljö. Vi trivs i skogen, besöker bibliotek och parker i vår närhet.

Vi har gott sammarbete med Portängens daghem, där vi har möjlighet att använda oss av utrymmen och fira högtider tillsammans. Vi har en trevlig och aktiv föräldraförening.

Vi arbetar för en uppmuntrande och inspirerande atmosfär och bemöter alla barn jämnlikt. Hos oss är barnen en stor del av vår planering och genomförande av verksamhet och vi strävar långt efter barnens delaktighet, genom att lyssna på barnens behov och intressen.

Våra mål

  • ge en trygg och stimulerande omgivning och verksamhet
  • lära barnen att ta hänsyn både till barn och vuxna
  • hjälpa barnen att bli självständiga
  • stöda svenska språket genom sagor, rim och ramsor
  • temainriktat arbetssätt
  • stöda barnens utveckling genom rörelse och rytmik
  • ett bra föräldrasamarbete

Portängens gruppfamiljedaghem är grundat 1987. Våra utrymmen befinner sig i en f.d. gårdskarlsbyggnad.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. Det första skedet är att ta i bruk en verksamhetskalender. I kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken och användningen utvidgas under år 2018. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!