Daghemmet Aftonstjärnan

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Aftonstjärnan är ett syskongruppdaghem med plats för 24 barn i åldern 1-5 år. Verksamhet sker i små grupper. På så sätt kan vi uppmärksamma barnen som unika individer med olika intresseområden och behov.

Vår värdegrund:

  • att se barnen som individer med olika behov. Varje barn har rätt till famn, trygghet och närhet.
  • barnen ska känna sig trygga med sin miljö, med vuxna och med varandra.
  • hjälpa barnen att utvecklas till självständiga, kompetenta individer som känner ansvar för sina handlingar och för sin omgivning

Aftonstjärnans webbplats