Läslust för barnfamiljer i Esbo - känner du till litteraturens kostcirkel?

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
07-04-2021 kl. 12.41

I en gemensam kampanj uppmuntrar Esbo stads Läslust-projektet dig att läsa och upptäcka olika typer av litteratur. I samband med den nationella läsveckan publicerar vi litteraturens kostcirkel. Som en hyllning till den nationella läsveckan lanseras nu litteraturens kostcirkel. Upptäck olika litteraturgenres med hjälp av kostcirkeln och dela gärna med dig av dina lästips!

Litteraturens kostcirkel uppmuntrar till mångsidig läsning

Kanske du hört någon säga "Jag gillar inte att läsa". Litteraturens kostcirkel hjälper till att visa att det finns många olika typer av böcker och så alla säkert kan hitta någon de tycker om. Bibliotekspersonalen ger gärna bokrekommendationer och hjälper dig att hitta böcker att tycka om.

Genom litteraturens kostcirkel kan man bekanta sig med olika typer av litteratur, det som kallas genres. Exempel på sådana är spänning, sagor och fantasy, realistiska böcker, dikter, faktaböcker och serier. Barnets delaktighet är i fokus och kostcirkeln kan användas för att lyfta fram en av skolämnet modersmål och litteraturs uppgifter: att utveckla språk-, text- och kommunikationsfärdigheter. Barnen uppmuntras att intressera sig för språk och litteratur samt att fundera över och bli medveten om sina egna läsvanor. I kostcirkeln har varje genre en egen visuell figur som hjälper läsaren att få en bild av vad just den genren innehåller. Kostcirkeln och dess glada figurer har illustrerats av Eveliina Netti.

Läslust -projektet pågår för närvarande i Esbo

Läskunnighet formar en central grund för lärande och delaktighet och att främja det förutsätter ett målinriktat utvecklingsarbete. För att främja läsande startades Läslust-projektet i Esbo hösten 2020. Utvecklingsprojektet genomförs i samarbete med finsk- och svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik samt biblioteket. Projektet är en del i undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla. Läslust-projektet fortsätter i Esbo till slutet av 2021.

Målgruppen för projektet är pedagogisk personal inom småbarnspedagogik och förskole- och nybörjarundervisning, barn och deras familjer. Baserat på resultaten av långtidsuppföljningar har trenden i läskunnighet redan varit fallande i flera år. Genom projektet vill man lyfta fram betydelsen av mångsidiga, dynamiska och språkrika lärmiljöer där barn har möjlighet att med hjälp av vuxnas stöd hitta glädjen att läsa. Inom finsk utbildning har lärare med utvecklingsansvar arbetat för att goda arbetssätt blir del av den permanenta strukturen även efter projektets slut. Lärare i det egna modersmålet har skapat läspaket för nästan 20 olika språk och för svenskspråkig förskole-och nybörjarundervisning har en plattform, Plattform Läslust i Esbo, utvecklats för att uppmuntra till läsning. Inom ramen för projektet ordnas även gemensamma fortbildningar för personalen. Även Esbo stads bibliotekspedagoger har en central roll i projektet som en bro mellan de olika enheterna och för att nå ut till föräldrarna på fritiden.

Goda idéer delas mellan kommunerna

Läskunnighet och en läsande kultur främjas just nu förutom i Esbo även i projekt på många andra håll runt om i Finland med hjälp av Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd. I mars sammankallade planerarna Piritta Honkanen och Heidi Enbacka, i samarbete med Åbo stads utvecklingstjänster, till ett nationellt läslustmöte. På plats fanns cirka 30 personer som jobbar med projekt inom läslust från 10 olika städer och kommuner. På mötet hölls gruppdiskussionerna om centrala utvecklingsteman i projektet: samarbete med hemmen, utveckling av lärarnas färdigheter, bibliotekssamarbete och hur man kan stödja läsaktiviteter för barn med annat modersmål. Mötet resulterade i att utvecklingsmaterial delades för gemensamt bruk och att ett gemensamt kompetensgalleri för läslust upprättades mellan kommunerna. De sakkunnigas gemensamma syn och vilja var tydlig: Att genom mångsidighet och delaktighet hjälpa varje barn att hitta glädjen i läsning.

Den nationella läsveckan pågår till 11.4.2021. Vad läser du? Dela dina tips på sociala medier med hjälp av litteraturens kostcirkel! Lägg till taggarna #LukevaEspoo #EsboLäser #EspooReads.

Mer information:

Utbildningsplanerare Piritta Honkanen, Finsk utbildning

Planerare Heidi Enbacka, Svenska bildningstjänster

fornamn.efternamn(a)espoo.fi

Kirjallisuuden ravintoympyrä