Privat småbarnspedagogik

Som vårdnadshavare kan du välja privat småbarnspedagogik och ansöka om stöd för privat vård av barn. Stödet betalas till privata daghem, familjedagvården samt till en av kommunen godkänd vårdare som arbetar i hemmet och som familjen ingått arbetsavtal med.

Den privata småbarnspedagogiken produceras av en privat företagare eller en sammanslutning och stöds och övervakas av staden. Ansökan om privat småbarnspedagogik lämnas direkt till den önskade vårdplatsen. Tjänsteproducenten beslutar om barnantagningen och om dagvårdsavgifterna.

Det lagstadgade stödet för privat vård och Esbotillägget

I stödet för privat vård ingår vårdpenning, inkomstrelaterat vårdtillägg samt Esbotillägg. Lagstadgat stöd för privat vård av barn med Esbo kommuntillägg ansöks hos Fpa. Ansökningsblanketter fås på internet, Fpa:s lokala kontor, mödra- och barnrådgivningarna, social- och hälsovårdscentralerna och på samservicekontoren. Fpa betalar stödet för privat vård direkt till den privata tjänsteproducenten.

Hemvårdsstöd och stöd för privat vård kan betalas samtidigt till familjen så att föräldrarna för varje barn individuellt kan välja vårdform (hemvårdsstöd, privat eller kommunal småbarnspedagogik). Om familjen har beviljats stöd för privat vård, kan barnet inte beviljas en klubbplats.

För barn som utöver förskolan är i privat familjedagvård utbetalas ett kommuntillägg. Tillägget är 100 € / mån för hela läsåret.

Stödet för privat vård betalas individuellt för varje barn. Stödet består av en vårdpenning, Esbotillägget samt ett eventuellt vårdtillägg. Heldagsvård är dagvård som omfattar mer än 5 timmar per dag och över 25 timmar per vecka. Halvdagsvård är mindre än 25 timmar per vecka. Stöd ansöks från FPA.

Från och med 1.8.2016 betalas följande prövningsbaserade kommuntillägg (Esbotillägg) för privat vård av barn som från har rätt till 20 timmar småbarnspedagogik:

Daghem och gruppfamiljedaghem
- Barn under 3 år: 612 €
- Barn som fyllt 3 år: 428 €

Familjedagvård
- Barn under 3 år: 320 €
- Barn som fyllt 3 år: 192 €

Skötare i anställningsförhållande i hemmet
- barn under 3 år 560 €
- barn som fyllt 3 år 200 €

Från och med den 1.8.2016 betalas samma kommuntillägg för småbarnspedagogik på deltid som för småbarnspedagogik på heltid. Kommuntillägg på deltid betalas till tjänsteproducenter som ordnar småbarnspedagogik både på heltid och på deltid.

Ansökan om stöd för privat småbarnspedagogik utöver 20 timmar finns på sidan Blanketter

Om du vill har råd om hur du ska gå till väga då du vill anställa en vårdare i hemmet genom lagstadgat stöd för privat vård eller om du vill veta mer om privata familjedagvårdare kontakta

Svenska bildningstjänster
Lucia Bigos eller Elli Nylund
PB 32, 02070 ESBO STAD
fornamn.efternamn@esbo.fi

På samma adress kan du lämna in ansökningar om Esbo stads stöd.