Privat småbarnspedagogik

Som vårdnadshavare kan du välja privat småbarnspedagogik och ansöka om stöd för privat vård av barn.

Den privata småbarnspedagogiken produceras av en privat företagare eller en sammanslutning och stöds och övervakas av staden. Ansökan om privat småbarnspedagogik lämnas direkt till den önskade vårdplatsen. Tjänsteproducenten beslutar om barnantagningen och avgifterna för småbarnspedagogik.

Esbo tar i bruk en servicesedel inom småbarnspedagogik från och med 1.8.2021. Från mars 2021 kan familjerna ansöka om servicesedel. Mer information samt en lista på serviceproducenter publiceras på stadens webbplats före det.

Det lagstadgade stödet för privat vård och Esbotillägget

Stödet för privat vård betalas till privata daghem, familjedagvården samt till en av kommunen godkänd vårdare som arbetar i hemmet och som familjen ingått arbetsavtal med. I stödet för privat vård ingår vårdpenning, inkomstrelaterat vårdtillägg samt Esbotillägg.

Stöd för privat vård från och med 1.1.2021 (översätts till svenska) (pdf, 193 Kt)

Lagstadgat stöd för privat vård av barn med Esbo kommuntillägg ansöker vårdnadshavaren hos Fpa. Fpa betalar stödet för privat vård direkt till den privata tjänsteproducenten.  Information om stödet för privat vård hittar du på Fpas webbplats.

Om familjen har beviljats stöd för privat vård, kan barnet inte beviljas en kommunal klubbplats.

Ifall för mycket stöd utbetalats kommer det att indrivas från vårdnadshavaren, vars barn fått ett beslut om stödet. För att undvika indrivning bör barnets vårdnadshavare alltid meddela Fpa om barnet slutar i privat småbarnspedagogik.

Syskontillägg för stöd av privat vård

I tillägg till Fpas stöd betalar Esbo syskontillägg till stödet för privat vård för familjer som har fler än ett barn i småbarnspedagogik som ordnas av en privat serviceproducent i daghem, i gruppfamiljedaghem eller i familjedagvård i serviceproducentens hem. Syskontillägg betalas också till en familj i vilken minst ett av syskonen till barnen inom den ovan nämnda privata småbarnspedagogiken är i kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köptjänst.

Fr.o.m. 1.8.2020 är syskontillägget 50 procent av serviceproducentens avgift för småbarnspedagogik, dock högst 144 € /mån. Syskontillägget betalas från familjens andra barn till den privata dagvårdsplatsen. Ansökan hittar du på Blanketter-sidan.

Kontaktuppgifter

Om du vill har råd om hur du ska gå till väga då du vill anställa en vårdare i hemmet genom lagstadgat stöd för privat vård eller om du vill veta mer om privata familjedagvårdare kan du kontakta småbarnspedagogikens servicehandledning.