Servicesedel

Servicesedeln är ett sätt att ordna småbarnspedagogik för barn innan läroplikten börjar. Servicesedeln för småbarnspedagogik är från 1.8.2021 tillgänglig för barnfamiljer i Esbo.

Esbo stad deltar i kostnaderna för privat småbarnspedagogik genom att bevilja familjen en barnspecifik servicesedel. Kommunen beviljar familjen en servicesedel för småbarnspedagogik för barnet.