Information för familjer

Servicesedeln för småbarnspedagogik är från 1.8.2021 tillgänglig för barnfamiljer i Esbo. Servicesedeln är ett sätt att ordna småbarnspedagogik för barn innan läroplikten börjar.  

Esbo stad deltar i kostnaderna för privat småbarnspedagogik genom att bevilja familjen en barnspecifik servicesedel. Kommunen beviljar familjen en servicesedel för småbarnspedagogik för barnet. 

Servicesedeln kan användas för ett barn som har rätt till småbarnspedagogik. Då ett barn beviljas servicesedel kan man inte samtidigt få stöd för privat vård eller hemvårdsstöd eller kommunal småbarnspedagogik.  

I Esbo beviljas servicesedeln högst till utgången av juli (31.7) det år då barnet övergår till den obligatoriska förskoleundervisningen. För förskoleåret ansöker familjen om servicesedeln skilt, om barnet utöver förskoleundervisning också behöver småbarnspedagogik.

Inkomstrelaterad servicesedel  

För familjen är den småbarnspedagogik som produceras med servicesedel högst 50 euro dyrare per månad än den kommunala småbarnspedagogiken. En del av tjänsteproducenterna kan ta ut tilläggsavgift.

Värdet på den barnvisa servicesedeln bestäms utgående från barnets ålder, familjens storlek och bruttoinkomster samt barnets tid i småbarnspedagogik per vecka, som man har kommit överens om i tjänsteavtalet mellan familjen och daghemmet. Syskontillägget som är i bruk inom den kommunala småbarnspedagogiken gäller också servicesedeln. Familjen betalar servicesedelns självriskandel, som motsvarar klientavgiften för kommunal småbarnspedagogik. Självriskandelen är 0-288 euro per månad.

Servicesedeln för småbarnspedagogik är inkomstrelaterad på samma sätt som klientavgiften för småbarnspedagogik . 

Hur ansöker man om servicesedel?

Familjerna kan ansöka om servicesedel från mars 2021 för småbarnspedagogik i ett privat daghem som börjar tidigast 1.8.2021. Ansökan ska lämnas in fyra månader innan behovet av småbarnspedagogik börjar. 

Klientavgiften för småbarnspedagogik består av självriskandelen av servicesedeln och tilläggspriset som tjänsteproducenten tar ut.

Familjerna ansöker om servicesedel på samma sätt som man ansöker om kommunal småbarnspedagogik, det vill säga genom att fylla i ansökan i Esbo stads e-tjänst (espoonvarhaiskasvatus.fi). Det lönar sig att kontakta daghemmet senast efter att ansökan lämnats in.  

Privata servicesedeldaghem och enhetsvisa tilläggsavgifter


Svenskspråkiga daghem

Pilke Aftonstjärnan 0 €

Alberga

Pilke Tuulikello 0 €
Pilke Siru 0 €
Pilke Kilo 0 €


Hagalund

Pilke Laajalahti, Espoo 0 €
Touhula Seaside International 50 €
Touhula Innopoli International 50 €


Mattby-Olars

Pilke Maria Montessori 30 €
Pilke Merituuli 30 €
Pilke Kattimatti 30 €
Touhula Tikasmäki 12 €


Esboviken

Pilke Merikatti 30 €
Pilke Merikisu 30 €
Pilke Kissankulma 30 €
Luontopäiväkoti Tenava-Tilli 25 €
Liikuntapäiväkoti Areena 15 €
Touhula Vekaralahti 12 €
Touhula Vekaravuori 12 €


Esbo centrum

Tenava-Kärry 50 €
Touhula Palolampi 12 €
Touhula Fallåker 12 €


Beslut om servicesedel och dess värde

Familjen får ett beslut om servicesedeln senast en månad innan småbarnspedagogiken börjar och ett beslut om servicesedelns värde senast när småbarnspedagogiken börjar. Beslutet kan läsas i Suomi.fi-tjänsten, om familjen har tagit tjänsten i bruk, annars skickas beslutet per post.