Information till tjänsteproducenter

Servicesedeln är ett sätt att ordna kommunens lagstadgade småbarnspedagogik. Esbo fullmäktige beslutade i samband med godkännandet av budgeten att ta i bruk servicesedeln från 1.8.2021. Servicesedeln tas i bruk inom småbarnspedagogik som ordnas i privata daghem. Varje tjänsteproducent kan välja om den vill ansöka om att bli producent inom servicesedelssystemet.  

Servicesedelns värde

Maximivärdet för servicesedeln inom småbarnspedagogik i daghem för barn över tre år är 870 euro i månaden per barn. Pristaket för servicesedeln för småbarnspedagogik är 50 euro i månaden. Tjänsteproducenten kan ta ut en avgift för småbarnspedagogik som är 0–50 euro högre i månaden än inom den kommunala småbarnspedagogiken.  

Koefficienterna för servicesedeln är följande: 

 • koefficient enligt barnets ålder 
  • koefficienten för ett barn som fyllt tre år är 1,00 (870 euro)  
  • koefficienten för ett barn under tre år är 1,55 (1 349 euro) 
 • koefficient enligt barnets behov av småbarnspedagogik 
  • koefficienten för småbarnspedagogik på heltid är 1,00 (870 euro) 
  • koefficienten för småbarnspedagogik på deltid (högst 25 timmar/vecka) är 0,60 (522 euro) 
  • koefficienten för småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen är 0,50 (435 euro) 

Att ansöka om att bli producent inom servicesedelssystemet

Tjänsteproducenterna kan ansöka om att bli producenter inom servicesedelssystemet via PSOP-systemet (systemet för servicesedlar och köpta tjänster). Tjänsteproducenten fyller i alla behövliga uppgifter och bilagor för ansökan i PSOP-systemet. Ansökningar som lämnats in senast 31.1.2021 behandlas under februari 2021. Läget för behandlingen av ansökan syns i PSOP-systemet. Tjänsteproducenterna får ett utdrag ur tjänsteinnehavarens beslutsprotokoll.  

Användning av servicesedlar

Familjerna kan ansöka om servicesedel för privata daghem från mars 2021. Familjen kan använda servicesedeln inom småbarnspedagogik som börjar 1.8.2021. Familjerna ansöker om servicesedel på samma sätt som man ansöker om kommunal småbarnspedagogik, det vill säga genom att fylla i ansökan i Esbo stads e-tjänst (eVaka). Den som fyllt i ansökan får e-post där familjen uppmanas att kontakta daghemmet. Om familjen inte har kontaktat daghemmet, kontaktar tjänsteproducenten familjen.  

Information om sökandena

Tjänsteproducenten (daghemsföreståndaren) ser i stadens e-tjänst en sammanfattning av varje ansökan till daghemmet genast när familjen skickat sin ansökan. Servicehänvisningen inom småbarnspedagogiken i Esbo gör ett förslag om placeringen i daghemmet. När tjänsteproducenten godkänner förslaget får familjen ett godkänt beslut om servicesedeln. Efter det godkänner eller förkastar familjen servicesedeln i e-tjänsten eller skickar till daghemmet ett meddelande på papper om mottagningen av platsen. För tjänsteproducenterna ordnas eVaka-utbildning i februari–mars 2021.  

Mer information

Tjänsteproducenterna kan skicka frågor om servicesedeln för småbarnspedagogik i Esbo till adressen vakapsop@espoo.fi