Småbarnspedagogikens eVaka utvecklas i samarbete mellan fyra stora städer

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
22-03-2021 kl. 14.17

Esbo och Tammerfors gemensamma projekt för eVaka, ett styrsystem för småbarnspedagogiken, utvidgas: Också Uleåborg och Åbo klev ombord och därmed finns redan ett befolkningsunderlag på ungefär en miljon finländare bakom eVaka. Uleåborg, Tammerfors och Åbo börjar använda eVaka under åren 2022–2023. Efter detta sköts via systemet ungefär 50 000 barns ärenden inom småbarnspedagogiken.

4Pack, med andra ord städerna Esbo, Uleåborg, Tammerfors och Åbo, kommer att vidareutveckla styrsystemet för småbarnspedagogiken eVaka tillsammans från år 2022. Städerna har den 15 mars undertecknat ett föravtal om utvecklingen där de förbinder sig att utveckla eVaka tillsammans. Städernas 4pack-samarbete omfattar administrering, underhåll och utveckling av eVakas programvarukärna så att systemet uppfyller kommunernas behov och ökar klientväxelverkan.

eVakas funktionaliteter har ända sedan starten utökats med behoven inom kommunernas småbarnspedagogik som första prioritet. Alla fyra kommuner har deltagit i konceptarbetet för eVaka. Syftet med systemet är att göra bland annat informationsutbytet gällande barnet mellan hemmet och till exempel daghemmet smidigare, att digitalisera genomgången av planen för småbarnspedagogik och att ge information i realtid om den tid som barnet tillbringar i småbarnspedagogiken.

eVaka används redan i Esbo och utvecklingen av Tammerfors tillämpning, treVaka, började i januari 2021. eVakas funktionaliteter och treVaka utvecklas med finansministeriets specialfinansiering för främjande av digitaliseringen under ledning av Esbo och Tammerfors städer fram till slutet av år 2021.

eVaka-systemet passar för alla kommuner i Finland som vill förbättra växelverkan mellan hemmet och småbarnspedagogiken. Målet är att utveckla en öppet tillgänglig programvara som tillgodoser alla kommuners behov inom småbarnspedagogiken. Eftersom eVaka har utvecklats med öppen källkod (länk) kan alla som vill fritt utnyttja den.

Esbo ser att man i och med 4pack-arrangemanget har överskridit det kritiska antalet användarorganisationer och att antalet organisationer som använder eVaka kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Kommunala aktörer informeras om utvecklingen av eVaka på presentationsmöten som ordnas med några månaders mellanrum. Baserat på dessa finns intresse för systemet i ett befolkningsunderlag på omkring tre miljoner kommuninvånare. Mer information och inbjudan till presentationsmöten fås av projektets projektchef.