Stöd för flerlingsfamiljer

Stöd för flerlingsfamiljer betalas till familjer som har tvillingar eller trillingar. Stödet gäller både biologiska och adopterade barn. Föräldrapenning betalas för 60 tilläggsdagar per barn. Flerlingsfamiljer får Esbotillägg för förlängd föräldrapenningsperiod. Flerlingsstöd betalas enbart om familjens alla barn under skolåldern vårdas hemma. Stödet ska sökas av endera föräldern.

Ansökan om hemvårdsstöd för förlängd föräldrapenningsperiod görs på separat blankett. Till blanketten bifogas kopia av Fpa:s beslut om föräldrapenning och ändringsskattekort för socialförmåner och andra förmåner.

Ansökan om flerlingsstöd (docx, 32 Kt) skickas till:

Enheten Svenska bildningstjänster
Lucia Bigos
PB 32, 02070 ESBO STAD
tfn 09 816 30640

på finska / suomenkieliset hakemukset:

Pia Torvikoski/Jupperin päiväkoti
PL 73302, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 046 877 1316