Utmarsch påverkar småbarnspedagogiken onsdag 25.4

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24.4.2018 kl. 11.58

Småbarnspedagoger inom den offentliga och privata sektorn som tillhör förbunden Super, Jyty, JHL, Tehy och Talentia ordnar en åsiktsyttring onsdag 25.4.2018. Nio svenskspråkiga enheter kommer att stänga klockan 12 då utmarschen inleds, medan sjutton enheter har öppet.

Föreståndarna för enheterna meddelar vårdnadshavarna om den egna enheten är stängd eller öppen på grund av utmarschen.

Alla enheter har verksamhet fram till klockan 12 och också lunchen serveras som normalt.

Vi uppmanar vårdnadshavarna att hämta barnet klockan 12 då utmarschen inleds. Detta gäller också de enheter som är öppna på eftermiddagen eftersom vi kommer att ordna verksamheten med undantagsarrangemang.

Ifall det blir flera ändringar under onsdag 25.4 informerar enheternas föreståndare de berörda vårdnadshavarna.

Kontaktuppgifter till daghemmen

Enheten för finskspråkig dagvård informerar senare i dag om hur finskspråkiga daghem påverkas av utmarschen.

Ytterligare information

I första hand av den egna enhetens föreståndare, se lista på svenskspråkiga daghem i länken ovan.
Förvaltningschef Mia Westerlund, tfn 043 826 8869
Sakkunnig inom förvaltning Lucia Bigos, tfn 09 8163 0640