Utspridd undervisning och skola utomhus – ”det är lite som att vara på utflykt!”

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15-05-2020 kl. 19.00

Den 14 maj inleddes närundervisningen igen i grundskolorna, men mer utspritt och med påminnelser om hygien. Elever i Kalajärven koulu studerar i ungdomslokalen och i biblioteket. I många skolor ordnas undervisning även i utomhusutrymmen: till exempel i Mattlidens skola studerar eleverna i årskurs 7-9 turvis utomhus.

”Känns som om man skulle ha kommit tillbaka från sommarlovet”

I Kalajärven koulu återvände många elever till närundervisningen med stor entusiasm. Det var särskilt umgänget med skolkompisarna som eleverna saknat.

För Triinu, Laura, Lisete och Stella i årskurs 9 hade första skoldagen gått bra.

”Det är trevligt med någonting att göra och en rytm i vardagen. Det känns som om man skulle kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet”.

”Tråkigt är det ju med olika begränsningar och undantag. Även alla roliga evenemang är inställda”.

Undervisning ordnas även i bibliotek och ungdomslokaler

En del av eleverna i Kalajärven koulu studerar i Kalajärvis ungdomslokal och i Kalajärvis bibliotek. Skolgången sker mer utspritt och med en ny rytm, precis som i andra Esboskolor.

”Det har tagit sin tid att bli van med de nya tidtabellerna och nya reglerna under de första dagarna”, berättar lärare Elli Pulliainen från Kalajärven koulu.

”Rektorer, lärare och övrig personal i skolan har jobbat hårt för att allt ska fungera så bra som möjligt. Trots det finns det saker att fundera på. Den nya vardagen rullar ändå fint”.

"Som att vara på utflykt" - undervisning kan också ordnas utomhus

I Mattlidens skola har undervisning ordnats i Mattlidens gymnasium och utomhus, i tillägg till skolans egna lokaler. När skolorna återgick till närundervisning på torsdag 14 maj togs nya utrymmen i bruk för att minimera närkontakterna. För gymnasiestuderandena fortsätter distansundervisningen fram till vårterminens slut. Det kändes lite spännande för en del av skoleleverna att få studera ”på gymnasiet”.

Arrangemangen i en stor skola har krävt mycket arbete från personalen, i och med att flera anvisningar bör följas. I praktiken betyder det bland annat att klasserna har egna hemklassrum och eleverna använder olika ingångar i skolan. Även rastområden har fördelats gruppvis på skolgården och skollunch äter eleverna med den egna klassen.  

Inom småbarnspedagogiken är utomhuspedagogik redan en del av vardagen, men i skolvärlden sker undervisningen som oftast inomhus i klassrummen. De två sista veckorna i maj gör det möjligt att prova på någonting nytt.

Utomhusutrymmen har tagits i bruk i många skolor i Esbo. I Mattliden hade innehållet under torsdagens skoldagar i årskurserna 7-9 planerats av ämneslärarna i finska, engelska och bildkonst. Eleverna i årskurs 9 övade bland annat på att skriva ett CV på finska. Även lunchpausen hölls utomhus. Den första skoldagen efter distansundervisningsperioden var lite som att vara på utflykt enligt eleverna.

Trots att majvädret inte var på sin topp i torsdags, tyckte både elever och personal att utomhusundervisningen gick fint till. Lärarna hade informerat hemmen om hur undervisningen kommer att ordnas och i vilka utrymmen eleverna kommer att studera. Fram till vårterminens slut studerar grupperna turvis på olika ställen.