Utställningen Leve Esbo om naturen i Esbo har förnyats

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-12-2019 kl. 14.15

Basutställningen i Naturens hus Villa Elfvik har förnyats. Den är nu tidsenlig och berättar mer om naturen kring Villa Elfvik. Vid förnyelsen beaktade vi också besökarnas önskemål. Utställningen Leve Esbo uppmuntrar dig att gå ut i naturen och att verka för naturens bästa.

Utställningen Leve Esbo har presenterat särdrag i Esbo natur för besökare i alla åldrar sedan 1992. Från första början har utställningen haft 30 000 besökare per år. Nu förnyades utställningen för andra gången och den förnyade utställningen invigdes 11.12.2019.

Riitta Pulkkinen, som är chef för Naturens hus Villa Elfvik, berättar om förnyelsens mål och genomförande: ”Målen var informativa och funktionella. Vi har uppdaterat utställningens informationsinnehåll. Informationen har konkretiserats och visualiserats med moderna presentationssätt. Största delen av kartorna på utställningen har också förnyats. Utställningens funktionalitet har utökats och de konstruktioner och delar som använts har reparerats. Tillgängligheten har också förbättrats.”

Tavlorna har gjorts om till fotocollage.

Hur märks förnyelsen i praktiken?

Tavlorna som berättar om Elfvik, lundar, landskapets historia, skogar, vattennaturens skatter och bäckar har gjorts om till fotocollage. De nya kartorna visar naturobjektens läge och förekomster av flygekorre i Esbo.

Funktionaliteten har utökats på många sätt. Du kan utforska rötträdets livscykel genom att kika in i luckor. Med hjälp av applikationer för pekplatta kan du lyssna på fågelljud och utforska växternas detaljer. På en karta kan du söka efter lämpliga habitat för vattennaturens organismer. Du kan också själv skriva små naturdikter med magnetiska ord eller rita bergmålningar med en krita.

På utställningen finns nya delar som du kan utforska med känseln. Pröva hur skogen känns eller gå med fingret öringens väg från havet till lekbädden i bäcken. Under kajen i Bredviken bor en storspigg i form av ett mjukisdjur som du kan mata larver av fjädermygga.

Människans påverkan på naturen

Utställningen uppmuntrar dig att fundera på vad du själv kunde göra för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Nytt på den här utställningen är exempel på människans inverkan på naturen. Utställningen uppmuntrar dig att fundera på vad du själv kunde göra för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, till exempel för att stoppa spridningen av mikroplaster i vattnet. Du kan hänga upp sådana skyltar för goda gärningar runtom på utställningen.

Till goda gärningar sporrar också den nya delen på stenbalkongen, där du kan ta en selfie med ett djur som du vill bygga ett bo åt. På bobalkongen berättas också hurudana bon djuren trivs i.
 

Utställningen presenterar också utmaningar som naturen ställs inför när staden ständigt växer. Lyckligtvis har man också hittat lösningar på en del problem, men trycket på naturen håller inte på att minska.

Förnyelsen engagerade besökare och experter

Förnyelsen av utställningen Leve Esbo inleddes våren 2016 med en kundenkät. Besökarna fick berätta vad som var bäst på utställningen och vad som behövde förnyas. Man kläckte idéer i Villa Elfvik och utställningsplanen upphandlades i två faser. Den noggranna genomförandeplanen blev klar i slutet av 2017 och förnyelsen inleddes i början av 2018.

För det praktiska genomförandet svarade Vappu Ormio från Mosatonttu Oy. Utställningen sammanställdes av en arbetsgrupp som bestod av textproducenten Riikka Kostiander, fotografen Jarno Mela, ljussättaren Jani Raatikainen, Kovakoodarit Oy, Björn Söderström, Ratamo Industrial Design, Kati Karttunen och Marika Rönnberg, samt ett antal andra experter.

Översättningarna till svenska och engelska har i regel gjorts av Esbo stads översättningstjänster. Tryckningen av materialet har till största delen skötts av Hansaprint och Grano.

Experter vid Naturens hus Villa Elfvik och Esbo stads miljöcentral har deltagit intensivt, både som informationskällor och med kommentarer om innehållet.
 

Mer information
Riitta Pulkkinen, chef för Naturens hus, riitta.pulkkinen@esbo.fi, tfn 09 043 826 5217

Pröva hur skogen Gå med fingret öringens väg från havet till lekbädden i bäcken.