Utställningen OBJEKT6 gör konst till en del av Esbo centrum

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
09-07-2020 kl. 8.31

Onsdagen den 10 juni firades invigningen av utställningen OBJEKT6 i Esbo centrum. Utställningen arrangeras redan sjätte gången, och dess tema i år är Vilda västern. Genom temat observeras sinnebilder om Esbo centrum som en ”vild” plats i närheten av såväl järnvägen, den historiska Kungsvägen och den idylliska Esbo å som Domkyrkans parklandskap. Vilda västern syftar även på den kulturella omvälvning som orsakades av den snabba urbaniseringen och det snabba byggandet samt en stark tillväxt i invånarantalet, som på många sätt påverkar esbobornas vardag som en del av huvudstadsregionens utveckling.

Utställningen har verk av sammanlagt tio konstnärer. Utställningens kurator och producent Merja Puustinen berättar att förutsättningen för kurateringen alltid är inte bara goda förhållanden till konstnärer utan även kännedom av den nutida konstens fält.

”Vi strävar efter att hitta verk till utställningen OBJEKT såväl från unga konstnärer som från dem som redan etablerat sin karriär, från esbobor och internationella konstnärer. Det är inte helt lätt att hitta stora skulpturer som kan placeras utomhus. Att förvara stora verk kräver mycket utrymme, så få konstnärer har dem i lager”, konstaterar Puustinen.

Coronaviruspandemin medförde sin egen utmaning för utställningsarrangemangen. ”I år komplicerades kurateringen och arrangemangen av utställningen OBJEKT av coronapandemin precis som all annan verksamhet inom kulturbranschen”, berättar Puustinen. ”På grund av corona kunde vi tyvärr inte arrangera de populära verkstäderna för barn och unga i samband med utställningen.”

Konst i stadsmiljön

Esbo stads kulturchef Tiina Kasvi konstaterar att man i Esbo upplever det som viktigt att möjliggöra att intressant och lättillgänglig konst kan finnas i de olika stadscentren. Även i KulturEsbo 2030-framtidsriktlinjerna har konstens synlighet i gatubilden och i offentliga lokaler lyfts fram.

Esbo kulturnämnd har stött utställningsprojektet genom att bevilja det närkulturbidrag. Bidraget har möjliggjort bland annat konstnärarvoden.

Merja Puustinen påpekar att tillfälliga utställningar i offentliga lokaler kan lyfta fram nya och överraskande synvinklar på stadsmiljön.

”Offentlig konst är ofta en del av officiellt offentligt tal. Med offentliga monument hedras symboliskt minnet av nya byggnader, historiska händelser eller personer. De tillfälliga evenemangen erbjuder en motvikt till de permanenta verken och får stadsborna att uppleva vardagliga miljöer ur en ny synvinkel, vilket får människor att hitta betydelse och känslokraft i sin vardagliga omgivning”, konstaterar Puustinen.

I utställningen OBJEKT får människor inte bara titta på verken utan även vara en del av dem. ”En del av verkan, såsom till exempel Iiro Törmäs Pusheen på Brogatans gräsfält, har även funktionella dimensioner. Barn kan använda verket som lekhydda och lämna kommentarer till andra besökare på verkets väggar”, berättar Merja Puustinen.

Samarbete mellan olika aktörer

Arrangemangen för utställningen för samman många aktörer inom olika branscher. Delaktighetsformgivare Niko Riepponen från Tekniska och miljösektorns stadsteknikcentral berättar att det behövdes flera ansvarspersoner från olika branscher för att arrangera utställningen, eftersom många olika aktörer ansvarar för stadsmiljöns funktionalitet och säkerhet. Riepponen nämner att bland annat tillståndsansökningarna i år handlagts av experter från flera olika branscher.

Ett exempel på tillståndsansökningar som gjorts för utställningen är Anna-Kaisa Ant-Wuorinens verk Autokulta (2019), som är ett fordon och därför behövde en tillåten parkeringsplats i Esbo centrum för ett par månader så att konstverket inte får parkeringsböter och till slut blir tagen till stadens depå.

“Konstverket behövde därför en tillfällig trafikstyrningsplan, men lyckligtvis var staden positivt inställd till utställningen och vi vill vara med om att möjliggöra denna högkvalitativa utställning även i fortsättning”, berättar Riepponen.

I bilden Anna-Kaisa Ant-Wuorinens verk Autokulta.
I bilden Anna-Kaisa Ant-Wuorinens verk Autokulta. Foto: Andy Best.
 
En konstupptäcktsresa till Esbo centrum

Projektledare Mikko Kivinen, som ansvarar för utvecklingen av Esbo centrum, konstaterar att utställningen OBJEKT6 gör Esbo centrums sommar livligare. Syftet med utställningen är att öka invånarnas trivsel med hjälp av konst.

”Utställningen är en upptäcktsresa till Esbo centrum och ökar omärkligt invånarnas medvetenhet om sitt område”, sammandrar Kivinen.

På tal om utställningen påpekar Kivinen även att det i Esbo centrum finns många kulturevenemang, som förhoppningsvis når flera människor när medvetenheten ökar.

Merja Puustinen anser att Esbo centrums förvandling till en aktiv centerpunkt för nutida konst är en del av den vidare utvecklingen i huvudstadsregionen.

”Centrum för nutida kultur söker sig från centrumsområdena antingen till förfallna industriområden eller till förorter, där deras målpublik och konstskaparna redan bor och där det finns mer äkta dagliga liv och mångkulturella strömningar. Etablerade institutioner försvinner inte, men även deras verksamhetsbild förändras och betonar publikens delaktighet”, säger Puustinen.

Merja Puustinen tackar även Esbo stads strategi: ”Esbo stads strategiska betoning där de offentliga tjänsterna och kulturen bestämt har hämtats till köpcentrum och närmare människornas vardag är ett bra exempel på vettig decentralisering.”

I bilden Noora Ylipietis verk Maalauksia.
I bilden Noora Ylipietis verk Maalauksia. Foto: Andy Best.                                   
 

Utställningen är gratis för alla. Bland verken finns nutida skulpturer, installationer, seriebilder och målningar, och man kan bekanta sig med dem i Esbo centrum 10.6–6.9.2020.

Konstnärerna i utställningen är Anna-Kaisa Ant-Vuorinen, Matti HagelbergYasushi Koyama, Anni LaaksoLe Hien Minh, Antti MinkkinenKalle MustonenJenni Tieaho, Iiro Törmä och Noora Ylipieti.

Utställningen har producerats och kurerats av bildkonstnärerna Merja Puustinen och Andy Best.