Vaccineringen av äldre inleds i Esbo – tidsbokningen har öppnats

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
26-01-2021 kl. 14.41

Webbtidsbokningen för coronavaccinbokning.fi har öppnat. Tidsbokningstjänsten produceras av HUS. Om du vill sköta ärendet per telefon, ring tfn 09 816 34800 (mån–fre kl. 8–18) så ringer vi upp dig.

Vi kallar in den äldre befolkningen till vaccinering stegvis, eftersom åldersgrupperna är stora och antalet vaccindoser i början är lågt. I turen står nu personer som i år fyller 80 år eller mera (de som är födda 1941 eller tidigare) samt deras närståendevårdare, som fått ett beslut om stöd för närståendevård. Personer över 65 år som bor i samma hushåll som ovanstående kan också i detta skede boka tid för vaccinering mot coronaviruset. För var och en som ska vaccineras bokas en egen tid, men man kan få på varandra följande tider för personer från samma hushåll.

Om du hör till ovan nämnda grupper kan du boka tid:

 • I tidsbokningstjänsten på webben på adressen coronavaccinbokning.fi.
  • Nya tider öppnas allt efter att mer vaccin inkommit. Om det inte finns lediga tider, pröva på nytt följande dag.
  • Inledningsvis kan en tid bokas för den första vaccinationen. En tid till den andra vaccinationen bokas i samband med att man får den första vaccinationen. I ett senare skede kommer det att vara möjligt att boka tid direkt till båda vaccinationerna i tjänsten.
 • Om du vill sköta ärendet per telefon, ring vårt tidsbokningsnummer tfn 09 816 34800 (mån–fre kl. 8–18) så ringer vi upp dig.
  • Ring endast en gång och vänta sedan på att vi ringer upp dig. Återuppringningen kontaktar dig allt eftersom det finns vaccinationstider. Du kan bli tvungen att vänta på vår återuppringning till och med en vecka eller flera veckor, eftersom vi bara ringer när vi kan erbjuda en vaccinationstid.
  • Närståendevårdare och andra personer över 65 år som bor i samma hushåll kan tills vidare boka tid endast per telefon.

Om du inte hör till ovanstående grupper, ber vi att du ännu inte ringer tidsbokningsnumret utan väntar på din tur. På så sätt undviker vi rusning på tidsbokningsnumret. Vi ger tider endast åt dem som står i tur att vaccineras.

I Esbo finns för närvarande tre vaccinationsplatser:

 • Hagalunds hälsostation (adress Flitarvägen 2)
 • Köpcentret Iso Omena, 2 vån. (adress: Finnviksvägen 1) 
  Vaccineringsplatsen i Iso Omena ligger på andra våningen, nedanför servicetorget. Du hittar platsen lättast genom att anlända till köpcentrumet från huvudingången mot Biskopsbron, i den ändan av köpcentret där ingången till metron finns. Om du kommer med bil rekommenderar vi att du kör in i parkeringshallen från Finnviksvägen. Kunder får parkera gratis i två timmar.
 • Grindbergsgatan 3, Alberga

Äldre får kallelse till vaccinering per post

Esbo stad skickar ett infobrev om att vaccineringen inleds och anvisningar om hur man bokar tid per post hem till alla Esbobor som i år fyller 70 år och äldre. De första kallelsebreven har skickat till Esbobor som i år fyller 85 år och Esbobor som är äldre än det. Breven till 80–84-åringar skickas strax och de torde nå mottagarna under vecka 11. Vi kommer sannolikt att kunna börja kalla 75–79-åringar till vaccinering kring mitten av mars och efter dem övergår turen till 70–74-åringar.

För närvarande får Esbo två slags vaccin: Pfizer-BioNTech Comirnaty och AstraZeneca Covid-19. Personer över 70 år får vaccinet Pfizer-BioNTech Comirnaty. Vaccinet AstraZeneca Covid-19 ges för närvarande enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisning till 18–69-åringar, men inte personer över 70 år. På grund av detta inleds vaccineringen av 65–69-åringar som hör till en riskgrupp samtidigt som vaccineringen av äldre. 

Vaccinering av klienter på vårdhem och inom hemvården

De som bor på vårdhem kan bli vaccinerade på vårdhemmet. Hemvårdens klienter kan snabbast bli vaccinerade på stadens vaccineringsställe, eftersom de vaccin som nu används måste förvaras kallt. Om det inte är möjligt att besöka vaccineringsstället kan hemvårdsklienter vaccineras senare i samband med hemvårdens besök. Vi meddelar om vaccineringar i hemmet senare, när vi fått tillgång till lämpliga vaccin.

Information om coronavaccinering: esbo.fi/coronavaccinering.